Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 8
 • 196

Odpowiedź (1)

 • 5

Słowo „projekt” ostatnimi czasy jest często używane w bardzo szerokim kontekście. Potocznie projektami nazywamy zadania, zlecenia, które realizujemy samodzielnie. Może to być mylące w kontekście metodyk takich jak PRINCE2, które służą do zarządzania projektami w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Projektem w rozumieniu metodyki PRINCE2  jest przedsięwzięcie:

 • nastawione na zmianę, w wyniku którego ma powstać nowy, unikalny, często innowacyjny produkt lub usługa.
 • zaplanowane i realizowane w określonym czasie, zakresie i  budżecie.
 • które angażuje interesy różnych stron, m.in. sponsora, użytkowników produktu, dostawców,
 • wymagające odrębnej organizacji o określonej  strukturze, podziale ról z przypisanymi odpowiedzialnościami oraz uprawnieniami.

Do indywidualnych zadań, potocznie nazywanych „projektami”, które nie spełniają w/w warunków, nie uda się zastosować metodyki PRINCE2 w pełnej krasie. Nie oznacza to jednak, że wiedza, którą Pan posiadł jest w tej chwili bezużyteczna. Proponuję zastanowić się nad wykorzystaniem wybranych elementów PRINCE2 w Pańskiej pracy. Poniżej kilka przykładów.

 

Technika planowania opartego na produktach

Przystępując do planowania złożonego indywidualnego zadania, należy opisać, co będzie jego efektem (Produktem Końcowym). Opis powinien zawierać:

 • przeznaczenie produktu końcowego (dlaczego go robimy i komu będzie służył)
 • główne elementy składowe produktu
 • opis umiejętności wytwórcy (ułatwia przypisanie zasobów)
 • oczekiwanie jakościowe i kryteria akceptacji (stanowi później podstawę odbioru)
 • metoda odbioru

Niezwykle użytecznym, również w indywidualnej pracy przy złożonych zadaniach, okazuje się Struktura Podziału Produktów. Pozwala nam na precyzyjne uchwycenie zakresu, czyli tego, co jest do zrobienia. Zmniejszamy w ten sposób ryzyko, że nam coś umknie na etapie planowania.

Jeśli nasze zadanie składa się z kilkunastu elementów, to warto zrobić sobie opisy produktów składowych, koncentrując się głównie na jakości. Do każdego opisu produktu proponuję zanotować sobie kryteria i metodę odbioru.

 

Najważniejsze, że wykorzystanie w/w techniki wymaga jedynie kartki papieru i czegoś do pisania.

 

Zarządzanie ryzykiem

 

Przy planowaniu i realizacji indywidualnych zadań można zastosować procedurę zarządzania ryzykiem, która składa się z następujących elementów:

 

IDENTYFIKACJA - Przed rozpoczęciem zadania zastanów się, gdzie widzisz w swojej pracy szanse i zagrożenia dla osiągnięcia celu. np:

 • możliwość opóźnienia realizacji zadania w związku z brakiem informacji lub
 • możliwość zmiany zakresu zadania związana ze zmianą przepisów itd.

ANALIZA - Po spisaniu listy ryzyk zastanów się, jak one wpłyną na Twoją pracę, jeśli się zmaterializują (wydłużą czas? Zwiększą koszty?Obniżą jakość?). Oceń prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

 

PLANOWANIE – Masz listę ryzyk, oceniłeś ich wpływ na zadanie, teraz zastanów się, co można zrobić zawczasu (zanim ryzyko się zmaterializuje), aby ograniczyć zagrożenia lub wzmocnić szanse.

 

WDROŻENIE – Działaj zgodnie z planem.

 

KOMUNIKACJA – Standardowa procedura zakłada komunikację Kierownika Projektu z wszystkimi interesariuszami. W przypadku indywidualnego zadania można ten krok potratować jako konsultacje ze współpracownikami lub znajomymi.

 

Należy pamiętać, że zarządzanie ryzykiem jest procesem cyklicznym, który trwa od początku do zakończenia zadania.

 • Odpowiedział
 • @ | 01.09.2013
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII