Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 3
 • 4
 • 279

Odpowiedzi (3)

 • 4

Wystarczy przypisać wynik do zmiennej i wstawić to w nawiasy np. ($drive=Get-PSDrive).

Igor_Skomra
 • Odpowiedział
 • @ Igor_Skomra | 27.08.2014
  • 4
  • 0
  • 0
Komentarze
świetne!
Skomentował : @ Paweł_Stępień_7ckx ,08.07.2016
 • 5
 • 3
 • 21
 • 2

Chodzi o polecenie Tee-Object.

 

Przykłady:

 

PS C:\>get-process | tee-object -filepath C:\Test1\testfile2.txt

 

lub

 

PS C:\>get-process notepad | tee-object -variable proc | select-object processname,handles

 

 

 

 

 • Odpowiedział
 • @ | 16.09.2014
 • TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 4

Podstawowym sposobem jest zastosowanie wymienionego przez Pawła cmdletu, Tee-Object dodatkowo. Wiele cmdletów wspiera również alternatywną metodę w postaci parametru OutVariable pozwalającego na rozdwojenie strumienia wyjściowego.
Poniższy przykład wyświetla wynik polecenia Get-ChildItem i dodatkowo umieszcza wyjście w zmiennej cChildren:

 

Get-ChildItem -OutVariable cChildren
$cChildren.Count
 • Odpowiedział
 • @ | 16.09.2014
 • TRENER ALTKOM AKADEMII