Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedzi (2)

 • 7

To interfejs używany podczas DataBindingu, czyli łączenia wizualnych kontrolek z właściwościami obiektów. Stosowany jest w technologiach WinForms oraz WPF.

Wyobraźmy sobie, że mamy kontrolkę TextBox oraz obiekt klasy Customer z właściwością CustomerName. Kontrolka jest powiązania za pomocą DataBindingu z właściwością obiektu:


<TextBox Text="{Binding Path=Customer.CustomerName}" />Dzięki temu tekst wprowadzany do kontrolki jest przenoszony do właściwości obiektu.

Niestety, w drugą stronę to nie działa. Jeśli zmieni się wartość w obiekcie, na przykład gdzieś w logice aplikacji, to kontrolka ta nadal będzie wyświetlała poprzednią wartość, gdyż kontrolka nie wie, że zmieniła się wartość w obiekcie.

Musimy odświeżyć kontrolkę. Jednak takie ręczne odświeżanie kontrolek nie byłoby zbyt wygodne i wydajne.

Dlatego z pomocą przychodzi interfejs INotifyPropertyChanged, który posiada zdarzenie PropertyChanged. Wystarczy wywołać to zdarzenie z naszej klasy, a kontrolka automatycznie się odświeży! 

Jedyne, co musimy zrobić, to zaimplementować ten interfejs. Interfejs jest bardzo prosty - zawiera tylko jedno zdarzenie PropertyChanged.

Implementację tego interfejsu najlepiej od razu umieścić w abstrakcyjnej klasie bazowej, aby można go było używać w całym projekcie.

Przykładowa implementacja:


using System.ComponentModel;

namespace Sample
{
 public abstract class Base : INotifyPropertyChanged
 {
   public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;


   // Create the OnPropertyChanged method to raise the event 
   protected void OnPropertyChanged(string name)
   {
     if (PropertyChanged != null)
     {
       PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(name));
     }
   }
 }
}

 

Teraz możemy go użyć:


 public class Customer : Base
 {

   private string customerName;
   

   public string CustomerName
   {
     get { return name; }
     set
     {
       name = value;
       OnPropertyChanged("CustomerName");
     }
   }

}

 

Jak widać, przy każdej zmianie generowane jest zdarzenie z nazwą właściwości. Dzięki temu wszystkie kontrolki, które zbindowane są do właściwości o tej nazwie, odświeżą się.

To najprostsza implementacja, ale posiada jeden zasadniczy mankament - przy wywołaniu zdarzenia przekazujemy nazwę właściwości w ciągu tekstowego. Łatwo popełnić błąd w postaci literówki. Dodatkowo trzeba pamiętać, aby przy zmianie nazwy właściwości poprawić również wywołanie.

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie wyrażeń Lambda:
 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.ComponentModel;
using System.Linq.Expressions;

namespace Sulmar.AQuick.Model
{
  public abstract class Base : INotifyPropertyChanged
  {

    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

    public void OnPropertyChanged(string propertyName)
    {
      if (PropertyChanged != null)
      {
        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
      }
    }

    protected string GetPropertyName<TProperty>(Expression<Func<TProperty>> property)
    {
      var lambda = (LambdaExpression)property;

      MemberExpression memberExpression;
      if (lambda.Body is UnaryExpression)
      {
        var unaryExpression = (UnaryExpression)lambda.Body;
        memberExpression = (MemberExpression)unaryExpression.Operand;
      }
      else
        memberExpression = (MemberExpression)lambda.Body;

      return memberExpression.Member.Name;
    }

    public void OnPropertyChanged<TProperty>(Expression<Func<TProperty>> property)
    {
      OnPropertyChanged(GetPropertyName(property));
    }

  }
}

 

Teraz możemy przekazać nazwę właściwości za pomocą wyrażenia Lambda:


 public class Customer : Base
 {

   private string customerName;
   

   public string CustomerName
   {
     get { return name; }
     set
     {
       name = value;
       OnPropertyChanged( () => CustomerName);
     }
   }

}

 

Ewentualną pomyłkę w nazwie wykryje teraz kompilator.

W przypadku, gdy korzystamy z .NET 4.5, możemy to napisać jeszcze inaczej i prościej:

 

using System.ComponentModel;

namespace Sample
{
 public abstract class Base : INotifyPropertyChanged
 {
   public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;


   // Create the OnPropertyChanged method to raise the event 
   protected void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string name="")
   {
     if (PropertyChanged != null)
     {
       PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(name));
     }
   }
 }
}


 

Użycie wygląda następująco:


 public class Customer : Base
 {

   private string customerName;
   

   public string CustomerName
   {
     get { return name; }
     set
     {
       name = value;
       OnPropertyChanged();
     }
   }

}

 

Jak widać, nie musimy już przekazywać nazwy właściwości. Nazwa właściwości jest pobierana za pomocą atrybutu CallerMemberName, który posiada nazwę metody/właściwości, skąd przychodzi wywołanie.

 

Reasumując, interfejs INotifyPropertyChanged odgrywa kluczową rolę w DataBindingu. Powinien znać go i rozumieć każdy programista WPF lub WinForms, która stosuje DataBinding. Implementuje się go tylko raz, ale używa wielokrotnie.

 

 

 

 • Odpowiedział
 • @ | 04.08.2014
 • TRENER ALTKOM AKADEMII
Komentarze
 • 3

W C# 6.0 można to zaimplementować jeszcze w inny sposób za pomocą nowego operatora nameof. Operator nameof zwraca nazwę zmiennej.

 

Implementacja interfejsu z użyciem operatora nameof:


using System.ComponentModel;

namespace Sample
{
 public abstract class Base : INotifyPropertyChanged
 {
   public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;


   // Create the OnPropertyChanged method to raise the event 
   protected void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string name)
   {
     if (PropertyChanged != null)
     {
       PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(name));
     }
   }
 }
}Sposób użycia:


  public class Customer : Base
  {
    private string _customerName;

    public string CustomerName
    {
      get { return _customerName ?? ""; }
      set
      {
        if (_customerName != value)
        {
          _customerName = value;
          OnPropertyChanged(nameof(CustomerName));
        };
      }
    }
  }

 

Przypomina to bardzo pierwszy i najprostszy sposób implementacji. Jednak dzięki zastosowaniu operatora nameof nie ma niebezpieczeństwa, że popełnimy literówkę lub zmienimy nazwę właściwości. Jednak użycie tego nie jest już tak wygodnie jak sposób z CallerMemberName, w którym nie musimy przekazywać nazwy.

 • Odpowiedział
 • @ | 17.06.2015
 • TRENER ALTKOM AKADEMII