Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 0

Relacja generalizacji ma wiele nazw alternatywnych, np.: dziedziczenie, uogólnienie czy specjalizacja (ta sama relacja tylko spojrzenie z innej strony).  Stanowi ona jedną z najważniejszych relacji w naszym modelu obiektowym. Jest także używana na wielu innych diagramach (np.: przypadków użycia). Generalizacja oznacza, iż obiekt klasy potomnej jest także obiektem klasy bazowej (np. ptak jest zwierzęciem). Konsekwencją tego, wszystko co dotyczy kasy bazowej (za wyjątkiem elementów prywatnych) jest dziedziczone przez klasy potomne. Na poziomie implementacyjnym są to atrybuty klasy i metody. A więc jeżeli klasa bazowa posiada nieprywatny atrybut, to klasa potomna też go posiada.

  • Odpowiedział
  • @ | 28.06.2013
  • TRENER ALTKOM AKADEMII