Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 3
 • 7
 • 551
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedzi (3)

 • 1

Według mojej wiedzy nie może. Scrum Master jest osobą bierną z punktu widzenia zespołu w odniesieniu do realizacji projektu, w związku z tym nie powinna przyjmować żadnych ról w zespole wytwórczym (w pytaniu podano przykład lidera technicznego). Rozróżnienie stosuje się w celu odpowiedniego zachowania zasad Scrum - osoba, która jest zaangażowana w projekt bezpośrednio, mogłaby nie mieć czasu lub mogłoby jej nie zależeć na tym, by praca zespołu przebiegała wg pryncypiów Scrum (np. w wyniku dużego stresu związanego ze stanowiskiem, brakiem czasu itp.).

Katarzyna_Jachimowicz
 • Odpowiedział
 • @ Katarzyna_Jachimowicz | 04.06.2014
  • 3
  • 0
  • 1
 • 2

Najczęściej jednak, szczególnie w młodych zespołach Scruma, spotyka się model z wydelegowaną osobą, która pełni obowiązki (częściowo lub całkowicie) Scrum Mastera.
Co więcej, Robin Dymond (CST z firmy Innovel International Inc.) zdecydowanie zachęca do organizowania się właśnie w ten sposób. Ta sugestia dotyczy szczególnie osób, które dotychczas pracowały tylko w "starych zespołach" z modelem Waterfall.

Oczywiście nakład obowiązków należy zrównoważyć i nie przesadzać w żadną ze stron.
Jeśli chodzi o rotacyjność, to nie jest wskazana - głównie z uwagi na to, że zespół sam w sobie w tym czasie musi stać się jak najbardziej samodzielny. Poza decyzyjnością Scrum Mastera i Product Ownera.

Marcin_Szyszko
 • Odpowiedział
 • @ Marcin_Szyszko | 15.07.2014
  • 4
  • 0
  • 3
 • 5

Witam,

spotykałem się na rynku z różnymi modelami w różnych organizacjach. Osobiście odradzałbym przydzielanie roli Scrum Mastera liderowi technicznemu. Również zmiany osób pełniących rolę Scrum Mastera postrzegałbym jako niekorzystne dla zespołu.

 

Wynika to ze zrozumienia roli Scrum Mastera. Odpowiada on za proces, by prawidłowo był stosowany, ale przede wszystkim jest "opiekunem zespołu" dbającym o jego zaangażowanie, motywację, wspiera zespół. Scrum Master żyje z zespołem. Stale doskonali swoje i zespołu umiejętności. Dba o relacje, buduje współpracę z zespołem i motywuje do współpracy wewnątrz zespołu. Stale stara się doskonalić te aspekty. Zmiana osoby pełniącej tę rolę, może zaprzepaścić te starania, może spowodować spadek efektywności zespołu.

 

Scrum Master (SM) nie jest kierownikiem, czy liderem technicznym, nie może bezpośrednio polecać członkom zespołu wykonania takiej, czy innej pracy. Zespoły są samoorganizujące się i samo zarządzalne. Rolą SM jest wspieranie zespołów, aby takie właśnie były. Mówi się, że SM "zarządza służebnie", czyli skupia się na tym, w czym może pomóc zespołowi, aby ten osiągał stawiane cele.

SM można delikatnie porównać do trenera drużyny sportowej - pomaga graczom, formuje zespół, motywuje, ale sam nie wybiega na boisko grać.

 

Spotykałem się z sytuacjami, że rolę SM pełnił deweloper. Decydując się na taki krok, musimy być świadomi, że dana osoba będzie w mniejszym stopniu zaangażowana w prace zespołu (będzie mniej efektywna - być może w obu rolach).

Pytanie, co w przypadku konfliktu między deweloperami? Scrum Masterowi pełniącemu rolę dewelopera trudniej postawić się w roli mediatora.

 

Pozdrawiam,

Łukasz Czopek

 

 • Odpowiedział
 • @ | 21.07.2014
 • TRENER ALTKOM AKADEMII