Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
  • 1
  • 4
  • 699

Odpowiedź (1)

  • 4

Panie Szymonie,

certyfikaty ITIL nie wygasają. Nie wymagają czasowej aktualizacji, ale natura środowiska informatycznego jest taka, że podlega ciągłym zmianom. Dlatego też możemy się spodziewać cyklicznych nowych wersji modelu ITIL, które pociągną za sobą zmiany w drogach certyfikacji. Strategia postępowania w przypadku takich zmian faktycznie może wymagać aktualizacji wiedzy - taka sytuacja miała miejsce na przykład po opublikowaniu wersji 3. biblioteki ITIL w 2007 roku, kiedy wprowadzono do oferty szkolenie Bridge, skupiające się na różnicach między wersją 2. a 3. 

 

W przypadku aktualizacji do wersji 3. w istocie możliwa była sytuacja, że certyfikat Foundation w wersji 2. utracił ważność - jeśli jego właściciel nie przeszedł szkolenia Bridge i nie podszedł do nowego egzaminu, tracił przyznane mu 2 punkty w schemacie kredytowym szkoleń ITIL. Ale już w przypadku poziomu Intermediate, nie było o tym mowy - punkty z wybranych szkoleń tego poziomu pozostają w mocy, niezależnie od wersji certyfikatu, jak pokazuje poniższy schemat (źródło - http://www.itil-officialsite.com). Widoczne po prawej stronie certyfikaty wciąż liczone są do ogólnego wyniku kredytowego:

 

System Kredytowy ITIL

 

Oczywiście pozostaje pytanie, co stanie się w przyszłości? Wersja 1. modelu ITIL wydana została jeszcze w latach '80 ubiegłego stulecia, podczas gdy wersja 2. w roku 2000. Na wersję 3. przyszło nam czekać do maja roku 2007, a dwa lata temu doczekała się ona aktualizacji, która jednak nie wymagała żadnych działań po stronie osób certyfikowanych. Idąc tym tokiem rozumowania, na pewno możemy spodziewać się kolejnej wersji lub aktualizacji w przeciągu najbliższych 5 - 10 lat, ale nie mamy pewności co do zmian w strategii zarządzania certyfikatami.

Najprawdopodobniej powtórzy się casus wersji 3. i szkolenie Bridge może okazać się konieczne do utrzymania certyfikatu w mocy. 

Na koniec jedna uwaga - autorzy modelu dali osobom certyfikowanym w wersji 2. prawie 5 lat na aktualizację swojego certyfikatu do wersji 3. To bardzo dużo czasu i jestem pewien, że nawet w przypadku powtórzenia historii w najbliższych latach będziemy mieli mnóstwo czasu na zaplanowanie i wdrożenie stosownych działań rozwojowych.  

  • Odpowiedział
  • @ | 29.05.2014
  • TRENER ALTKOM AKADEMII