Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
  • 1
  • 8
  • 3.8K

Egzamin ITiL Foundation dostępny jest w wielu językach, w tym w języku polskim oraz angielskim. Podstawowe terminy użyte w ITiL pochodzą z języka angielskiego, z którego są tłumaczone na język polski. W związku z tym, czy zasadne jest zdawanie egzaminu po polsku? Czy przy założeniu znajomości języka angielskiego nie jest lepiej pozostać przy oryginalnej terminologii i zdawać egzamin w języku angielskim?

  • Zapytał
  • @ | 27.06.2013
  • TRENER ALTKOM AKADEMII
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedź (1)

  • 8

Szanowny Panie.

Na to pytanie oczywiście nie można dać jednoznacznej odpowiedzi – odpowiedź ta zależy bowiem od tego, jakie słownictwo ITIL jest Panu bliższe, zależy od tego, czy był Pan na szkoleniu przygotowującym do tego egzaminu (i w jakim języku), jak również od języka stosowanej terminologii ITIL w Pańskim otoczeniu. Zależy również od poziomu  znajomości przez Pana tzw. Business English, który poza specyficzną terminologią ITIL jest stosowany w tych egzaminach w wersji angielskiej.

Osoby tłumaczące terminologię oraz egzaminy ITIL włożyły dużo starań oraz pracy, aby ta terminologia była najbliższa oryginałowi, jak również aby jak najlepiej pasowała do polskich warunków oraz nazewnictwa branżowego stosowanego w Polsce w rożnych obszarach, często wychodzących poza IT.

Aktualny, dwujęzyczny glosariusz z szeregiem terminów i ich definicji z zakresu ITIL znaleźć można na stronie:

http://www.itil-officialsite.com/InternationalActivities/ITILGlossaries_2.aspx.

Gorąco zachęcam do ściągnięcia go w wersji DOC lub PDF i zapoznania się z tym dokumentem – ułatwi to zapewne Pańską decyzję dotycząca wyboru języka.

Z mojej strony chciałbym tylko zwrócić uwagę, iż wraz z wejściem wersji ITIL v3, po odświeżeniu jej w 2011 pojawiło się szereg nowych (innych niż poprzednie) tłumaczeń angielskich zwrotów i definicji na język polski – i one obecnie obowiązują na egzaminach w wersji polskiej.

Najczęściej podawane tutaj przykłady to:

Nazwa procesu Capacity Management tłumaczona wcześniej jako „zarządzanie pojemnością”, obecnie jako „zarządzanie potencjałem wykonawczym”. Wielu osobom przyzwyczajonym do starszego tłumaczenia trudno oswoić się z „potencjałem wykonawczym” – niemniej w tej zmianie jest bardzo głęboki sens.

Na szkoleniach często  proszę słuchaczy, aby w myślach „wyszli na ulicę i spytali pierwszą napotkaną osobę, z czym kojarzy jej się słowo <pojemność>”. Odpowiedzi to często „ładowność”, „objętość”, a nawet „oporność elektryczna” (zrobiłem kiedyś z grupą w rzeczywistości takie badanie).

Nigdy jednak nie pada odpowiedź „zdolność” czy „możliwość wykonania” – a takie jest drugie znaczenie tego słowa w języku angielskim. I do takiego znaczenia odwołuje się nazwa  procesu „Capacity Management”. Po co więc tworzyć niezrozumiałe słownictwo branżowe w języku polskim?  Na pewno wszystkie czytające to osoby rozumieją mechanizm – proszę zwrócić uwagę, o ile bardziej zrozumiałe staje się pojęcie „zarządzania projektami”, jeżeli nazwiemy je po prostu „zarządzaniem przedsięwzięciami”.

Inny przykład to nazwa podprocesu Zarządzania Finansowego „Accounting”. Wcześniej tłumaczone było jako „księgowanie” – w polskiej terminologii finansowej księgowanie odnosi się jednak tylko do działań stricte operacyjnych (zapisy na kontach itp.). W ITIL to szerszy podproces i w języku polskim „księgowanie” nie oddaje jego istoty – stąd obecna nazwa „Zarządzanie kosztami IT”. Moim zdaniem mogłoby być również „rachunek kosztów” lub nawet „rachunkowość zarządcza”.

Takich zmian jest więcej – zarówno w terminach, jak i w definicjach. Jeżeli jest Pan przyzwyczajony do starszych definicji po polsku – należy to również wziąć pod uwagę przy decyzji wyboru języka egzaminacyjnego.

Z mojej strony mogę tylko uspokoić, iż zdawalność egzaminów zarówno w języku polskim, jak i angielskim jest bardzo wysoka po naszych szkoleniach – mam nadzieję, iż jest to wynik skoncentrowania naszej metody edukacyjnej na zrozumieniu tematu oraz zakotwiczenia zagadnień ITIL w ogólnych pojęciach związanych z zarządzaniem. Nie znaczy to oczywiście, że przez egzaminem nie należy się do niego nauczyć. ;)

Życzę powodzenia na egzaminie niezależnie od wybranego języka.

 

Z poważaniem.
Paweł Dąbrowski.

Trener – specjalista ds. zarządzania w IT.

  • Odpowiedział
  • @ | 27.06.2013
  • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII
Komentarze