Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 10

Exchange Server jest zintegrowany z usługami Active Directory, jak żaden inny server. Jest to jego wielką zaletą, ale ma też pewne konsekwencje. Jedną z nich jest to, że skrzynka pocztowa nie może istnieć bez konta użytkownika w domenie:
Kiedy zakładana jest skrzynka pocztowa, atrybuty Exchange dodawane są do konta w AD, a sama skrzynka z wiadomościami, zadaniami itp. zapisywana jest w bazie (po zainicjowaniu). Jedna skrzynka jest skojarzona z jednym konto, jedno konto jest właścicielem skrzynki.
Jeśli istnieje potrzeba założenia np. skrzynki współdzielonej przez pracowników działu HelpDesk, trzeba założyć skrzynkę o nazwie Helpdesk i przypisać do niej Full Access dla wszystkich pracowników. W Active Directory jest zakładany użytkownik HelpDesk, jest to normalne konto, na które może być wykonywane logowanie. Każdy pracownik działu ma swoją własną skrzynkę i dostęp do współdzielonej.
W Exchange Serverze 2007 Microsoft wprowadził skrzynki współdzielone, pomysł nie jest więc nowy, ale prawie nieznany, ponieważ takiej skrzynki nie można założyć z konsoli, tylko z Exchange Shella.
Po utworzeniu jej powstaje normalna skrzynka, ale konto użytkownika w AD jest wyłączone - nie można się na nie logować. Z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to zalecane.

Polecenie tworzące "shared mailbox":

New-Mailbox -Name "HelpDesk" -Database "database" -UserPrincipalName HelpDesk@domain.com -Shared

Tak założona skrzynka jest widoczna w konsoli:

 


W zrozumieniu wszystkich typów odbiorców będzie pomocny poniższy artykuł:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb201680(EXCHG.80).aspx

  • Odpowiedział
  • @ | 01.07.2013
  • TRENER ALTKOM AKADEMII