Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
  • 1
  • 6
  • 525

Odpowiedź (1)

  • 8

W Exchange 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) wprowadzono nową funkcję umożliwiającą klientom Outlook 2007 i Outlook 2010 automatycznie mapować skrzynki pocztowe, do których użytkownik ma pełne uprawnienia dostępu (FullAccess).
Czyli jeśli użytkownik otrzymał uprawnienie FullAccess do skrzynki pocztowej innego użytkownika lub do wspólnej skrzynki pocztowej, Outlook automatycznie ładuje takie skrzynki.

Serwer Exchange dostarcza atrybut msExchDelegateListLink do usługi Active Directory w celu zlokalizowania skrzynek pocztowych, do których użytkownik ma uprawnienie FullAccess, a następnie do funkcji Autodiscover. Autodiscover wypełnia atrybut AlternateMailbox - są to informacje niezbędnych dla programu Outlook, aby otworzyć skrzynki.

Wcześniej użytkownik sam musiał podpiąć taką skrzynkę. Wiele osób miało z tym problem.
Teraz problem jest odwrotny: jeśli użytkownik na ustawione uprawnienie FullAccess do 100 skrzynek innych użytkowników, podepną się one automatycznie, czyli też niedobrze - mogą wystąpić problemy z wydajnością aż do załamania systemu stacji klienckiej.

W Exchange 2010 SP1, nie było sposobu, aby wyłączyć tę funkcję. Po sp2 można to jednak wyłączyć.
Poniższe polecenie ustawia uprawnienie FullAccess do skrzynki Anna bez automapowania:

Add-MailboxPermission -Identity Anna -User Jan -AccessRight FullAccess -InheritanceType All -Automapping $false

 

  • Odpowiedział
  • @ | 25.06.2013
  • TRENER ALTKOM AKADEMII