Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
  • 1
  • 2
  • 374

Witam.

Zadanie, które w moim projekcie jest kamieniem milowym, dotychczas (na poziomie planu) na wykresie Gantta było prezentowane prawidłowo. Jednak po wprowadzeniu informacji o realizacji zadań (faktyczny czas trwania tego zadania wyniósł 2 dni, a w planie było to 0) zadanie na wykresie pokazywane jest jak zwykłe zadanie. Do analizowania postępu prac w projekcie korzystam z widoku: „Wykres Gantta – śledzenie” i w widoku tym, zadanie to teraz zarówno na poziomie zapisanego planu bazowego, jak i paska obrazującego postęp w projekcie pokazywane jest jako zwykłe zadanie. Co jest powodem takiej zmiany? Czy można widok takiego zadania przywrócić do wcześniejszej postaci?

Uczestnik szkolenia
  • Zapytał
  • @ Uczestnik szkolenia | 08.05.2014

Odpowiedź (1)

  • 4

Witam.

MS Project domyślnie, jako punkty kontrolne traktuje zadania z ustawionym czasem trwania równym 0.

Możemy to jednak zmienić, aby zadanie trwające dłużej było traktowane i pokazywane na wykresie Gantta jako punkt kontrolny. W tym celu należy zaznaczyć dla danego zadania w oknie dialogowym: „Informacje”, na karcie „Zaawansowane” pole „Oznacz zadanie, jako punkt kontrolny”:

 

 

Faktycznie, jeśli wprowadzimy informację o postępie prac w projekcie dla zadania, które było punktem kontrolnym z czasem trwania na poziomie 0, a rzeczywisty czas jego realizacji był dłuższy, to zostanie ono pokazane jako zwykłe zadanie. Rozwiązaniem będzie oznaczenie zadania jako punktu kontrolnego w sposób przedstawiony powyżej. Od tej pory takie zadanie zarówno na poziomie planu, jaki prezentacji rzeczywistego postępu będzie pokazywane jako punkt kontrolny.

Pozdrawiam.
Janusz Matyjas

  • Odpowiedział
  • @ | 08.05.2014
  • TRENER ALTKOM AKADEMII