Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 4

W 99% tak.

Są 3 sytuacje (dość egzotyczne), gdy tak się nie stanie:

  • Wcześniej w kodzie została wywołana metoda:
    System.exit(0);

          Powoduje ona zakończenie programu (kończy działanie instancji VM), więc pozostały kod się nie wykona.

  • W sekcji finally znajduje się wiele metod i jedna z wcześniejszych powoduje wyrzucenie wyjątku niekontrolowanego (typu Error lub RuntimeException). Wtedy wyjątek jest propagowany w górę stosu i do pozostałych metod już nie wrócimy.
  • Wystąpił poważny błąd biblioteki systemowej VM
  • Odpowiedział
  • @ | 28.04.2014
  • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII