Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
  • 2
  • 4
  • 146
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedzi (2)

  • 7

Pozornie jest to pewien nadmiar, ale każdy z tych znaczników służy do oznaczenia skrótów innego rodzaju.
Tag <abbr> wykorzystywany jest do oznaczania skrótowców takich jak: inż., np., prof., nacz., red.  Natomiast <acronym> – jak sama nazwa może wskazywać - służy do oznaczania akronimów takich jak: USA, WWW, HTML, ZSRR, ChRLD, ZSNP, WP lub PO.
Składnia obydwu znaczników jest identyczna.
Przykład użycia w kodzie:
<abbr title="inżynier">inż.<abbr> z <acronym title="United States of America">USA</acronym>
Dzięki wykorzystaniu atrybutu „title” słowa objęte powyższymi znacznikami zostaną podkreślone cienką, kropkowaną linią (tak naprawdę nie jest jest to jednak podkreślenie, ale dolne obramowanie), a po nakierowaniu wskaźnika myszki na tak wyróżnione treści przeglądarka internetowa powinna wyświetlić rozwinięcie skrótu.

  • Odpowiedział
  • @ | 21.06.2013
  • TRENER ALTKOM AKADEMII
  • 5

Chciałbym tylko zaznaczyć, że HTML5 nie wspiera tagu <acronym>. W HTML5 mamy tylko <abbr> do określania wszelkiego rodzaju skrótów.

pawel_niemyt
  • Odpowiedział
  • @ pawel_niemyt | 23.06.2013