Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 2
 • 111

W jaki sposób utworzyć jeden wspólny styl dla wszystkich okien dla aplikacji w WPF-ie?
Umieszczenie stylu dla okna w app.xaml nie działa:

 <Style TargetType="{x:Type Window}" 
        BasedOn="{StaticResource {x:Type Window}}">      
      <Setter Property="WindowState" Value="Maximized" />
      <Setter Property="Background" Value="LightBlue" />          
 </Style>
Uczestnik szkolenia
 • Zapytał
 • @ Uczestnik szkolenia | 28.03.2014
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedź (1)

 • 3

Niestety, nie ma możliwości zdefiniowania stylu dla wszystkich okien bez małej ingerencji w każde okno.

Zaczynamy od dodania klucza Key do stylu w app.xaml:

<Style x:Key="Window" TargetType="{x:Type Window}" BasedOn="{StaticResource {x:Type Window}}"> <Setter Property="WindowState" Value="Maximized" /> <Setter Property="Background" Value="LightBlue" /> </Style>

Następnie w każdym oknie musimy się powołać explicite do stylu:

<Window x:Class="StyleTest1.MainWindow" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="MainWindow" Height="350" Width="525" Style="{StaticResource Window}" > <Grid> </Grid> </Window>

 • Odpowiedział
 • @ | 28.03.2014
 • TRENER ALTKOM AKADEMII