Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 2
 • 94

W jaki sposób stworzyć jeden wspólny styl dla wszystkich przycisków w aplikacji, a następnie w razie potrzeby wyłączyć go na jednym z przycisków?

Uczestnik szkolenia
 • Zapytał
 • @ Uczestnik szkolenia | 28.03.2014
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedź (1)

 • 3

W celu stworzenia globalnego stylu dla wszystkich przycisków, należy utworzyć styl w app.xaml i pominąć Key.

   <Style TargetType="{x:Type Button}">
      <Setter Property="Background" Value="Blue" />   
      <Setter Property="Width" Value="200" />
    </Style>

Od teraz wszystkie przyciski w aplikacji będą wyglądały identycznie. Jeśli chcemy wyłączyć styl na jednym z przycisków i wrócić do jego standardowego wyglądu, to trzeba przypisać null do stylu w następujący sposób:

<Button Style="{x:Null}">Remove</Button>

Odradzam jednak stosowanie tego rozwiązania, ponieważ blokujemy wówczas możliwość stylizacji tego przycisku przez grafika.

 • Odpowiedział
 • @ | 28.03.2014
 • TRENER ALTKOM AKADEMII