Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 2
 • 5
 • 413

Odpowiedzi (2)

 • 13

Jedną z zasad Agile PM-a jest współpraca, która zakłada, że  zespół musi być pełny jeśli chodzi o kompetencje, aktywnie angażuje stronę biznesu w projekt oraz angażuje odpowiednie osoby w odpowiednim czasie. W związku z tym Agile PM dużo dokładniej definiuje role w zespole niż PRINCE2. W zespole zarządzania projektem wg Agile PM występują role na poziomie projektowym (Business Sponsor, Business Visionary, Technical Coordinator, Project Manager), role na poziomie Solution Development Team (Team Leader, Business Analyst, Business Ambassador, Solution Developer, Solution Tester, Bussines Advisor, Technical Advisor) oraz pozostałe role (DSDM Coach, Workshop Facilitator). Wszystkie role są rolami obowiązkowymi. Natomiast niektóre z tych ról nie wymagają pełnego zaangażowania w projekt i mogą być pomocne jedynie w niektórych momentach w projekcie – tymi rolami są: Technical Advisor, Bussiness Advisor, Workshop Facilitator oraz DSDM Coach. Jednak na początku projektu, podczas określania zespołu projektowego, te role powinny zostać uwzględnione i przydzielone.

Podobnie jak w PRINCE2, niektóre role mogą być pełnione przez kilka osób lub jedna osoba może pełnić więcej niż jedną rolę, np. Project Manager może być także Team Leaderem, rolę Technical Coordinatora w większych projektach może pełnić kilka osób, Team Leader może też pełnić rolę Solution Developera, Solution Testera lub Business Analyst (nie może jednak pełnić roli Bussines Ambassadora, ponieważ jest to decyzyjna rola od strony biznesu).

Są także role, które powinny być pełnione przez jedną osobę: Business Sponsor, Project Manager, Team Leader, Business Visionary (w tym wypadku oczekuje się, że ta rola będzie jednoosobowa, ale może zdarzyć się inaczej).

 • Odpowiedział
 • @ | 24.03.2014
 • TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 0

1) Zespół musi być pełny jeśli chodzi o kompetencje. Jest to metoda nastawiona na współpracę.

2)

Małgorzata_Grabowiecka
 • Odpowiedział
 • @ Małgorzata_Grabowiecka | 23.02.2022
  • 0
  • 0
  • 0