• 0
 • 0
 • 1
. .
Zapytał: | 12.12.2018
@ Hubert_Kowalski_cpbm
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
. .
Zapytał: | 10.08.2018
@ Jacek_Szczapiński
 • 3
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
. .
Zapytała: | 13.03.2018
@ Wanda_Klucznik_p2v0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Dostęp do plików lokalnych FILE API

Stan istniejący: 1. Plik z danymi w formacie xls zapisany jest na dysku użytkownika - plik ten aktualizowany jest 3 razy na dobę. Cel: 1. Aplikacja przekształca wspomniany wcześniej plik xls to json'a ...
. .
Zapytał: | 11.11.2017
@ Marcin_8lmv
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Sprawdzenie obecności nieistniejącego klucza w mapie

Czy sprawdzenie obecności nieistniejącego klucza w mapie tworzy nowy wpis w mapie? Ciąg instrukcji: std::map<string, int> mapa; mapa["a"] = 1; if (mapa["b"] == 1) { } std::cout << mapa.size() << endl; Wypisuję na ekran 2, czy to ...
. .
Zapytał: | 28.08.2017
@ Paweł_Bogdan
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 0
 • 0
 • 1

Nadmiarowe bajty w rozmiarze unii

Dlaczego Unia, w której są pola: typu double i long double ma rozmiar większy niż typ long double, jeżeli w definicji unii jest zaznaczone, że rozmiar unii jest rozmiarem największego ...
. .
Zapytał: | 28.08.2017
@ Paweł_Bogdan
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 0
 • 0
 • 1
. .
Zapytał: | 28.08.2017
@ Paweł_Bogdan
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 0
 • 0
 • 1
. .
Zapytał: | 08.08.2017
@ Bogdan_Chlebowski_DCHK
 • 3
 • 4
 • 12
 • 0
 • 0
 • 1
. .
Zapytał: | 21.07.2017
@ Radosław_Dudyk
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
. .
Zapytała: | 19.07.2017
@ Magda_Wardas
 • 1
 • 0
 • 0