• 1
 • 4
 • 29.3K
Uczestnik szkolenia
Odpowiedział: | 12.06.2013
@ aleksander_mozgawa
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 1
 • 950

Numerowanie wyników Autofiltra

Korzystam z autofiltra i filtruję dane w tabeli. Chciałbym uzyskać  po każdym filtrowaniu w kolumnie automatyczne numerowanie przefiltrowanych wierszy. Czy mogę to zrobić i jak?
Uczestnik szkolenia
Skomentował: | 12.06.2013
@ mikolaj_demko
TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 0
 • 65

Wyswietlanie samych ikon w formatowaniu warunkowym

Kolumna z wartościami liczbowymi jest sformatowana zestawem ikon za pomocą reguł formatowania warunkowego, czego wynikiem jest wyświetlenie liczb i ikon w tej samej komórce, jednak ja chciałbym mieć tylko symbole ...
Uczestnik szkolenia
Odpowiedział: | 11.06.2013
@ aleksander_mozgawa
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 1
 • 377

Scenariusz zbiorczy w Excelu

Kilka działów w firmie tworzy scenariusze dotyczące budżetu i przesyła mi je mailem w plikach Excela. Chciałbym utworzyć scenariusz zbiorczy.  Czy jest możliwe wygenerowanie scenariusza podsumowującego kilka scenariuszy utworzonych przez ...
Uczestnik szkolenia
Skomentował: | 24.06.2013
@ [Deleted User]
 • 1
 • 1
 • 318

Ręczne grupowanie danych w tabeli przestawnej

W tabeli przestawnej w sekcji Etykiety wierszy znajduje się lista miast. Nazwy miast powtarzają się i występują w dowolnym porządku. Chciałbym pogrupować odpowiednie miasta i nazwać te grupy np. nazwami ...
Uczestnik szkolenia
Skomentował: | 17.06.2013
@ mikolaj_demko
TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 1
 • 849
Uczestnik szkolenia
Skomentował: | 11.06.2013
@ mikolaj_demko
TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 5
 • 2.4K
Uczestnik szkolenia
Skomentował: | 26.06.2013
@ Michal_Zielinski
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 0
 • 261

Czas trwania zdarzenia

Do arkusza Excela trafiają następujące dane: Kod zdarzenia, Czas zdarzenia. Każde zdarzenie może występować wielokrotnie na liście. Najwcześniejszy czas oznacza początek zdarzenia, najpóźniejszy czas oznacza zakończenie. Dla każdego zdarzenia może być więcej ...
Uczestnik szkolenia
Skomentował: | 26.06.2013
@ Michal_Zielinski
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 3
 • 1.1K
Uczestnik szkolenia
Skomentował: | 26.06.2013
@ Michal_Zielinski
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 1
 • 135

Jak usunąć wybrane obiekty z kolekcji OLEObjects

Tworzę aplikację w Excelu, gdzie arkusz jest kontenerem na różne powiązane pliki, w postaci osadzonych dokumentów Worda, PowerPointa itp. Chcę dać funkcjonalność szybkiego usunięcia załączników określonego typu np. Word. Nie ...
. .
Odpowiedział: | 08.06.2013
@ Darek_Kolasa
TRENER ALTKOM AKADEMII