• 1
 • 0
 • 1
. .
Odpowiedział: | 13.12.2019
@ Mirosław_Janiak
 • 1
 • 7
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
. .
Zapytała: | 13.12.2019
@ Anna_Koj_ek7m
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 1

VBA - wysyłanie maili poprzez makro

Szanowne Państwo. Stworzyłem makro, które wysyła wiadomości mailowe do poszczególnych osób. Jednak makro jest bardzo manualne, gdyż każdą zmianę osób kontaktowych, bądź samej nazwy załącznika - muszę bezpośrednio zmieniać w kodzie ...
. .
Skomentował: | 12.12.2019
@ Tobiasz_Kusch_5elj
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
 • 1.5K
. .
Odpowiedział: | 07.12.2019
@ k_ja
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
. .
Odpowiedział: | 05.12.2019
@ Tadeusz_Kasprzak
 • 9
 • 4
 • 11
 • 1
 • 0
 • 1

MS Excel - kopiowanie zakresu do innego pliku

Potrzebuję makro, które będzie przy zamknięciu pliku kopiować zakres i wklejać go do innego pliku. Na teraz mam: Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Sheets("Arkusz1").Range("A1:AI400").Copy Workbooks("C:\LISTA.xlsx").Sheets("Arkusz2").Range("A1") Niestety, przy wersji jak wyżej dostaję "Run-time error '9': ...
. .
Odpowiedział: | 05.12.2019
@ Mirosław_Janiak
 • 1
 • 7
 • 1
 • 1
 • 0
 • 1

VBA - metoda Select z klasy Range nie powiodła się

Chciałem napisać makro, które zmieni font/czcionkę we wszystkich arkuszach skoroszytu. Niestety wskazany niżej pogrubiony kod nie działa i chciałbym zrozumieć dlaczego: Sub ZmianaFontuArkusz1() Dim ws As Worksheet For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets ws.Cells.Select With Selection.Font .Size ...
. .
Odpowiedział: | 03.12.2019
@ Tomasz_Kasprzycki
 • 2
 • 4
 • 8
 • 2
 • 0
 • 53
. .
Odpowiedział: | 29.11.2019
@ Adam_K
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
. .
Odpowiedział: | 27.11.2019
@ Tomasz_Grabowski
TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 0
 • 1

MS Excel - używanie list w sumie warunkowej

Cześć. Mam problem z sumowaniem warunkowym z wieloma warunkami na podstawie listy, np. mamy formułę: =SUMA(SUMA.WARUNKÓW(Suma_zakres;Kryteria_zakres;{"A";"B"})), gdzie suma warunków sumuje dla A i B i zwraca listę {Suma(A);Suma(B)}, a zewnętrzna Suma ...
. .
Odpowiedział: | 17.11.2019
@ Mirosław_Janiak
 • 1
 • 7
 • 1