Blog: Zarzadzanie projektami | Prince2

Zespół zarządzania projektem wg PRINCE2®

Zespół zarządzania projektem wg PRINCE2®
  • 459 views

Zarządzanie w projekcie wg PRINCE2® jest pracą zespołową – Project Manager i Komitet Sterujący oraz Kierownik Zespołu.

Udostępnij!

W przypadku PRINCE2® zaznaczyć należy, iż metodologia ta nie definiuje stanowisk przydzielanych poszczególnym osobom, lecz role określone poprzez zestaw związanych z nimi obowiązków. Takie podejście umożliwia ich alokację, dzięki czemu jedną rolę może pełnić kilka osób i na odwrót, gdy np. kierownik projektu zajmuje się zarządzaniem zespołem, co jest częstą sytuacją w małych firmach. Zalecany skład Komitetu Sterującego to dla większości projektów od 3 do 6 osób.

Organem nadrzędnym jest Komitet Sterujący, który podejmuje decyzje dotyczące kluczowych punktów i w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy np. przekraczane są parametry projektu. Nadzór jest tutaj rozbity na trzy role: nadzór projektu ze strony użytkownika, biznesu i dostawcy – wynika to z faktu, iż poszczególni członkowie nadzoru monitorują projekty w aspektach istotnych dla swoich przełożonych.

Przewodniczący – to główny decydent, wspierany przez Głównego Użytkownika i Głównego Dostawcę. Jego zadaniem jest równoważenie potrzeb biznesu, użytkownika i dostawcy. To on ostatecznie odpowiada za projekt.

Główny Użytkownik przede wszystkim reprezentuje interesy użytkowników. Dostarcza oczekiwania jakościowe klienta, oraz określa kryteria akceptacji dla projektu. Oprócz tego, do jego obowiązków należy zapewnienie zasobów użytkownika, a także określenie korzyści i odpowiedzialność za ich uzyskanie.

Główny Dostawca jest reprezentantem interesów dostawców. Odpowiada za techniczną spójność
i wykonalność projektu, jakość produktów dostarczanych przez dostawców i zapewnia zasoby dostawcy.

Zapraszamy na szkolenia z Zarządzania Projektami