Blog: Zarzadzanie projektami

Zarządzanie zakresem projektu – perspektywa zarządcza

Zarządzanie zakresem projektu – perspektywa zarządcza
 • 796 views

Prawidłowe zarządzanie zakresem projektu wymaga zrozumienia różnicy pomiędzy zakresem produktu a zakresem projektu.

Udostępnij!

Prawidłowe zarządzanie zakresem projektu wymaga zrozumienia różnicy pomiędzy zakresem produktu (wymagane cechy, funkcje, jakość) a zakresem projektu (praca do wykonania). Typowymi problemami napotykanymi przy definiowaniu zakresu są m.in.:

 • brak osób odpowiedzialnych za cel, sens,uzasadnienie biznesowe
 • brak osób odpowiedzialnych za postawienie wymagań
 • brak celu projektu
 • brak procedur
 • mała ilość czasu – złe planowanie i zarządzanie

Lekarstwem na powyższe problemy jest prawidłowa analiza interesariuszy, a w szczególności:

 • główny użytkownik: odpowiedzialny za definiowanie pożądanego rezultatu i zakresu projektu
 • główny dostawca: odpowiedzialny za realność, spójność i kompletność wymagań

Aby poprawnie określić to, co faktycznie ma być dostarczone, posługujemy się techniką planowania opartego na produktach (pochodzącą z metodyki zarządzania projektami PRINCE2®).

Technika ta składa się z następujących kroków:

 1. Sporządzanie opisu produktu końcowego projektu
 2. Tworzenie struktury podziału produktów
 3. Tworzenie opisów produktów
 4. Tworzenie diagramu następstwa produktów