Blog: Zarzadzanie projektami | Zarzadzanie zespolem | Zwinne zarzadzanie | Zarzadzanie zmiana | Komunikacja i wspolpraca 4

Dlaczego znajomość wielu podejść do zarządzania projektami daje większe prawdopodobieństwo sukcesu?

Dlaczego znajomość wielu podejść do zarządzania projektami daje większe prawdopodobieństwo sukcesu?
  • 120 views

W dzisiejszych czasach wiele firm musi zmienić lub usprawnić swoje podejście do zarządzania zmianami. Każde przekształcenie, jakie chcemy wprowadzić, może być rozpatrywane jako osobny projekt. W Polsce wiedza o zarządzaniu projektami wciąż pozostaje dość znikoma i/lub wybiórcza – wiele prowadzonych projektów zajmuje więcej czasu, niż pierwotnie zakładano oraz przekracza oszacowane koszty. Czy znajomość występujących standardów i może zagwarantować nam sukces naszych przedsięwzięć?

Udostępnij!

Dlaczego znajomość wielu podejść do zarządzania projektami daje większe prawdopodobieństwo sukcesu?

 

Podejścia do zarządzania projektami

Metodyki zarządzania projektami dzielą się na dwa główne nurty – klasyczne, jak PRINCE2® i PMBOK oraz zwinne; AgilePM®, Scrum, czy Lean. Podejścia klasyczne są właściwe dla organizacji, które posiadają wyspecyfikowany produkt końcowy, z kolei zarządzanie zwinne najczęściej wykorzystuje się w miejscach, gdzie jest stosowana dana technologia – na przykład przy tworzeniu stron www, aplikacji, lejków sprzedażowych albo kampanii internetowych. Jak więc widać, oba nurty nie zastępują się wzajemnie, tylko  uzupełniają, można więc ich używać w różnych typach projektów.

Wdrażanie strategii zarządzania projektami do organizacji

Wiele organizacji próbuje ustandaryzować swój sposób zarządzania projektami – w konsekwencji menedżerowie są zmuszani do prowadzenia projektów programistycznych zgodnie z klasyczną metodyką PRINCE2® albo –  co chyba jeszcze gorsze –  projektów budowlanych według technik zwinnych. Tymczasem  oba podejścia mocno się od siebie różnią i mają zastosowanie w kompletnie innych warunkach projektowych – jako  narzędzia, z których można korzystać całościowo lub wybiórczo w zależności od realnych potrzeb. Niezwykle rzadko spotyka się realizację projektu jeden do jednego według konkretnego standardu. Strategie projektowe z reguły opierają się na ogólnie uznanych frameworkach, jednak ich całościowe użycie jest niezwykle rzadkie.

Rola project managera w doborze właściwego podejścia

Bardzo ważne jest, aby project manager posiadał możliwie najszerszą wiedzę z zakresu zarządzania projektami i potrafił dobierać właściwe narzędzia i techniki, dzięki czemu projekt będzie miał zdecydowanie większe szanse skończyć się we właściwym czasie i budżecie.  Aby  było to możliwe, osoby prowadzące projekty powinny być holistycznie szkolone z zakresu różnych podejść, technik i narzędzi.

Wpływ elementów kultury organizacyjnej na wybór podejścia do zarządzania projektem

Wiedza i umiejętności project managera to jedno, ale nawet jeśli doskonale radzi sobie z zarządzaniem projektami, zawsze musi wziąć pod uwagę również tzw. czynnik kulturowy. Wyobraźmy sobie instytucję państwową, w której tworzy się oprogramowanie. W takiej sytuacji naturalnym wyborem kierownika powinno być podejście zwinne, z uwagi jednak na charakter administracji publicznej, zastosowanie go raczej nie  będzie możliwe. Prawdopodobnie project manager zdecyduje się więc na metodykę hybrydową.

 

Warto pamiętać, że podejścia do zarządzania projektami powstały nie jako wymyślona od zera teoria, ale  zbiory praktyk ukształtowane na bazie wypracowanych przez ludzi i firmy procedur, które po prostu się sprawdzają. Decydując się na którąś z metodyk, należy mieć na uwadze indywidualną sytuację i uwarunkowania danego projektu. Rolą kierownika jest umiejętny wybór z dostępnych mu narzędzi, które najbardziej wzmocnią szansę powodzenia całego przedsięwzięcia.