Blog: Zarzadzanie projektami | Prince2

Zalety metodyki PRINCE2 w organizacji

Zalety metodyki PRINCE2 w organizacji
  • 636 views

Zoptymalizuj czas trwania projektu i koszty.

Udostępnij!

Ten sam projekt można zrealizować w oparciu o różne metodyki. Różnica będzie w przebiegu, kosztach i efekci. Jedną z najpopularniejszych metodyk jest PRINCE2 (projects in controlled environments – projekty w sterowanym środowisku). W PRINCE2 projekt jest organizacją tymczasową powołaną aby dostarczyć produkt biznesowy. Musi być wytworzony według kryteriów i założeń z Uzasadnienia Biznesowego. Metodyka PRINCE jest wykorzystywana w przypadku jednorazowych przedsięwzięć, których celem jest wypracowanie nowego produktu, albo wypracowanie jego zmiany.

W ramach projektu realizowanego za pomocą metodyki PRINCE2 zespół jest „odrębną organizacją”, która w określonym czasie, przy wykorzystaniu określonych zasobów ma wytworzyć unikalny produkt, albo osiągnąć niepowtarzalny rezultat. Wyróżniamy trzy rodzaje zasobów, które są wykorzystywane w trakcie pracy: pieniądze, ludzie i sprzęt.

Stosując PRINCE2 uzyskamy odpowiedzi na następujące pytania:

– w jaki sposób rozpocząć projekt,
– kto jest osobą decydującą o starcie, kontynuacji, rozwinięciu, zakończeniu projektu,
– jaki jest przepływ informacji wewnątrz zespołu, kto się z kim komunikuje,
– jaka jest rola kierownika projektu,
– jakie są scenariusze i rozwiązania, jeśli projekt nie jest realizowany zgodnie z planem,
– w którym momencie zamknąć projekt,
– w jaki sposób zamknąć projekt.

Zalety korzystania z PRINCE2:

– metodyka można wykorzystać w każdym typie projektu,
– PRINCE2 jest adoptowalny w każdej branży i typie przedsiębiorstwa, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym,
– roadmapa gwarantuje uporządkowaną strukturę projektu,
– każdy członek zespołu ma przyporządkowaną rolę,
– można realizować projekty o różnej skali wielkości,
– poprawia wydajność projektu,
– PRINCE2 jest stosowany na całym świecie, w wielu organizacjach. W przypadku działania z partnerami zewnętrznymi
jest większe prawdopodobieństwo współpracy w ramach tej samej metodyki,
– wprowadza ujednoliconą terminologię ułatwiającą komunikację organizacji na każdym etapie projektu.