Blog: Finanse i rachunkowosc | Zarzadzanie finansami

Wyzwania przed działami finansowymi w firmach: Dlaczego warto wdrażać Lean Financial?

Wyzwania przed działami finansowymi w firmach: Dlaczego warto wdrażać Lean Financial?
  • 251 views

Działy finansowe przedsiębiorstw muszą sobie radzić z liczbą otrzymywanych informacji.

Udostępnij!

Nigdy wcześniej w historii tak wiele nie zależało od umiejętności zarządzania finansami w firmie. Codziennie mierzymy się ze zmiennością otoczenia biznesowego firmy i dynamiką rynku. Wyzwaniem jest sprzedawanie produktów i usług klientom o dużej świadomości konsumenckiej.

Jak sobie radzić z wyzwaniami?

Pracę ułatwiają dostępne rozwiązania, narzędzia i metodyki. Korzystamy z nowoczesnych systemów zarządzania produkcją (5S, 5Why, Kaizen, Six Sigma) i zarządzania projektami (Prince, Agile). Pomimo tych ułatwień i usprawnień w wielu firmach efekt końcowy nie spełnia pokładanych oczekiwań. Prowadząc szkolenia, często zadaję pytanie na temat efektywności wykorzystania narzędzi. W odpowiedziach wyczuwam duży niedosyt kadry zarządczej, a czasami wręcz rozczarowanie.

Ważne jest umiejętne zarządzanie zasobami i przepływem informacji, które mają przełożenie na budowanie wartości dla klienta. To są obszary podstawowe, nie budzące wątpliwości. Jednak często zapomina się, że klamrą spinającą funkcjonowanie wszystkich zasobów, informacji i wartości jest kontekst finansowy.

W przedsiębiorstwach mamy rozbudowane struktury procesów raportowania, sprawozdawczości i wiemy wszystko o wszystkich. Jednak w praktyce te rozwiązania są mało skuteczne. Problemem jest ilość informacji, dokumentów i sprawozdań dedykowanych niewłaściwym osobom. To nie są odosobnione przypadki, kiedy management produkcyjny otrzymuje dużą liczbę informacji finansowych, z których niewiele rozumie i nie korzysta. Podobnie wygląda sytuacja w innych działach. Mamy zbyt dużo niewłaściwych informacji, które trafiają do osób nieprzygotowanych do ich praktycznego przetwarzania i wykorzystania.

Lean Financial w praktyce

Odpowiedzią na problemy przedsiębiorstw jest Lean Financial. To zestaw narzędzi (znanych z lean manufacturing) wykorzystywanych na potrzeby zarządzania finansami i sposób myślenia, oraz reagowania na bieżące potrzeby firmy. Został stworzony by:

1. Informacje i dokumenty powstawały tylko w niezbędnej ilości,
2. Informacje i dokumenty były adresowane tylko do właściwych pracowników,
3. Informacje i dokumenty były w formie, którą pracownicy wykorzystają i wkomponują w wartość budowaną dla klienta.

W praktyce jest to zoptymalizowanie systemu przepływu informacji finansowych do rozmiarów, które są istotne i przyswajalne przez pracownika. Końcowy użytkownik w Lean Financial decyduje co i kiedy chce wiedzieć w zakresie zarządzania np. kosztami na swoim stanowisku. To on akceptuje formę przekazu informacji finansowych. W zaawansowanej wersji Lean Financial dedykuje rozwiązania istotne do zarządzania rachunkiem kosztów i kalkulacji wytworzenia.

Lean Financial skupia się na współpracy działów finansowych i operacyjnych w zakresie wykorzystania wzajemnej synergii do osiągania wyników finansowych. Dotyka każdego obszaru firmy, wychodząc z założenia, że każdy pracownik tworzy wartość i trzeba ją przetworzyć na korzyści dla klienta. Skupia się na rozwiązywaniu konkretnych problemów poprzez ocenę rzeczywistości finansowej firmy.

Przypadki, w których działy finansowe rozmijają się z realnymi potrzebami:

– rozbudowane i wysokie budżety,
– brak komunikacji i wzajemnego zrozumienia w zakresie finansów (kto jest odpowiedzialny za wyniki MPK),
– brak synergii pomiędzy wykorzystaniem wiedzy i umiejętności działów operacyjnych i finansowych,
– nieświadome straty,
– brak przyporządkowania realnej odpowiedzialności za wynik,
– brak mierników pomiaru odpowiedzialności,
– niewykorzystywanie odchyleń budżetowych do doskonalenia procesów,
– behawioralne podeście do komunikacji i rozwiązywania problemów.

W obszarze finansowym około 25% zasobów jest marnotrawionych. Lean Financial pozwala, aby to co zbudowaliśmy z takim wysiłkiem w procesie produkcji przyniosło efekty finansowe, poprzez wzajemne działanie wszystkich pracowników firmy.

Odpowiedzią na problemy z przepływem informacji finansowych przedsiębiorstw jest Lean Financial. Został stworzony by dedykować informacje oraz dokumenty do właściwych osób w określonej i potrzebnej ilości. Wszystko to w formie, która zostanie efektywnie wykorzystana i wkomponowana w wartości, które są przekazywane klientowi.