Blog: Systemy serwerowe | Ms windows server 2 | Systemy microsoft | Ms windows server

Jak zaprzyjaźnić się z Windows Server Core – część pierwsza

Jak zaprzyjaźnić się z Windows Server Core – część pierwsza
  • 3 997 views

Windows Server Core miał swoją premierę wraz z systemem Windows Server 2008, z punktu widzenia technologii informatycznych jest zatem już dosyć wiekowym produktem. System z wersji na wersję zwiększa swoją funkcjonalność, jak jednak często słyszę na szkoleniach, wciąż pozostaje mało popularny.

Udostępnij!

Jak zaprzyjaźnić się z Windows Server Core – część pierwsza

Windows Server Core miał swoją premierę wraz z systemem Windows Server 2008, z punktu widzenia technologii informatycznych jest zatem już dosyć wiekowym produktem. System z wersji na wersję zwiększa swoją funkcjonalność, jak jednak często słyszę na szkoleniach, wciąż pozostaje mało popularny. Przyczyniają się  do tego możliwe do znalezienia w sieci obiegowe opinie głoszące, że jest mało intuicyjny  i nieprzyjazny dla użytkownika. Spróbuję więc pokazać, jak zaprzyjaźnić się z Windows Server Core.

Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z tą wersją serwera. Server Core to minimalna, ale domyślna opcja instalacji, dostępna podczas wdrażania wersji Standard lub Datacenter systemu Windows Server. Obsługuje większość (choć nie wszystkie) ról i funkcji. Zalety, które oferuje Server Core to m.in mniejsza ilość potrzebnych zasobów sprzętowych (mniejsze zużycie procesora, pamięci RAM i miejsca na dysku), mniej podatności i większa odporność na cyber ataki.  Zawiera także mniej aktualizacji, poprawek i  ponownych uruchomień, co w tym wypadku jest dużą zaletą, gdyż każde ponowne uruchomienie w środowiskach produkcyjnych może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Server Core został zaprojektowany do zdalnego zarządzania, dlatego też zarządzanie lokalne jest sprowadzone do konfiguracji podstawowych ustawień takich jak  adres IP, adres serwera DNS, zmiana nazwy serwera, dodanie do domeny czy zdalne zarządzanie. Aby przejść do konfiguracji lokalnej, należy wpisać w wierszu polecenia ”sconfig”.

blog Altkom Akademia polecenie sconfig
Polecenie sconfig

 

 

 

 

 

Wpisanie polecenia „sconfig” lub „sconfig.vbs” powoduje uruchomienie skryptu z lokacji:

C:\Windows\System32\en-US\sconfig.vbs

Wywoła ono menu konfiguracyjne.

Blog Altkom Akademia
menu konfiguracyjne

Naszym głównym celem jest dodanie serwera do domeny. Po wykonaniu tego zadania możemy przejść do zarządzania zdalnego z wykorzystaniem Windows PowerShell, Windows Server Manager oraz Windows Admin Center. Oczywiście za pomocą tych narzędzi możemy również zarządzać wersją serwera z interfejsem graficznym, ale w przypadku systemu w wersji „Core” daje nam to porównywalną funkcjonalność. W tym miejscu omawiamy wersję najnowszą, czyli Windows Server 2019 Core.

Jeśli preferujemy konfigurację za pomocą PowerShella, wpisujemy „PowerShell” i korzystamy ze znanych nam poleceń, ewentualnie z wcześniej przygotowanych skryptów.

blog Altkom Akademia powershell
powershell

Do PowerShella wrócimy jeszcze w kolejnym artykule, teraz natomiast zajmiemy się konfiguracją za pomocą „sconfig” dla serwera, który będzie pełnił kluczową rolę w infrastrukturze Active Directory na przykład jako serwer DHCP. Zaczniemy od konfiguracji statycznej adresu IP i serwerów DNS. W naszym menu konfiguracja dotycząca sieci znajduje się pod pozycją nr 8 –  „Network Settings”.

Blog Altkom Akademia network settings
network settings

Kolejny krok to dodanie serwera do domeny i zmiana jego nazwy. Wybieramy pozycję 1 „Domain/Workgroup”,  która umożliwia zarówno dodanie serwera do domeny, jak również zmianę jego nazwy oraz restart serwera w celu zastosowania ustawień. Czynność ta jest stosunkowo prosta, na zrzucie ekranowym pokażę zatem tylko efekt końcowy po restarcie serwera.

blog Altkom Akademia efekt końcowy
efekt końcowy                       

 

Po tych krokach jesteśmy już przygotowani do zdalnego zarządzania za pomocą przystawki Server Manager, a także  Windows AdminCenter, co zostanie opisane w kolejnym artykule.

Naszym celem cały czas jest zaprzyjaźnienie się z lokalnym zarządzaniem. Ponieważ zajmujemy się wersją serwera Windows Server 2019 Core, możemy teraz rozszerzyć jego funkcjonalność poprzez instalację funkcji na żądanie (FOD). Zgodność aplikacji Server Core na żądanie to opcjonalny pakiet funkcji, który można w dowolnym momencie dodać do instalacji Windows Server Core 2019 lub półrocznego kanału Windows Server. Pakiet ten znacząco poprawia zgodność aplikacji z opcją instalacji systemu Windows Server Core, włączając podzbiór plików binarnych i pakietów z Windows Server z Desktop Experience, bez dodawania środowiska graficznego Windows Server Desktop Experience. Jest on dostępny w oddzielnym pliku ISO lub na witrynie Windows Update, ale można go dodać tylko do instalacji i obrazów systemu Windows Server Core.

Aby zainstalować składniki FOD, wpisujemy „PowerShell”, a następnie „Get-WindowsCapability -Online”.

blog Altkom Akademia składniki FOD
składniki FOD

Po wyszukaniu pożądanej opcji wpisujemy:

Add-WindowsCapability -Online -Name ServerCore.AppCompatibility~~~~0.0.1.0” – jeśli posiadamy połączenie z siecią internetową –

lub

Add-WindowsCapability -Online -Name ServerCore.AppCompatibility~~~~0.0.1.0 -Source d:” – jeśli wcześniej ściągnęliśmy plik ISO (dostępny w ramach centrum usług licencjonowania zbiorowego, w witrynie Microsoft Evaluation Center lub w portalu Visual Studio dla subskrybentów).

Po zainstalowaniu pakietu restartujemy serwer.

blog Altkom Akademia restart serwera
restart serwera       

 

W tym przypadku zainstalowaliśmy pakiet „Server Core App Compatibility”, który umożliwi nam  skorzystanie z bardzo przydatnych narzędzi w trybie graficznym. Składniki systemu operacyjnego dostępne w ramach Server Core App Compatibility obejmują:

  • Microsoft Management Console (mmc.exe)
  • Podgląd zdarzeń (Eventvwr.msc)
  • Monitor wydajności (PerfMon.exe)
  • Monitor zasobów (Resmon.exe)
  • Menedżer urządzeń (Devmgmt.msc)
  • Eksplorator plików (Explorer.exe)
  • Windows PowerShell (Powershell_ISE.exe)
  • Zarzadzanie dyskami (Diskmgmt.msc)
  • Menedżer klastra pracy awaryjnej (CluAdmin.msc) – wymaga najpierw dodania funkcji Failover Clustering systemu Windows Server.

Poniżej przedstawiony jest zestaw narzędzi uruchomionych w trybie graficznym.

blog Altkom Akademia zestaw narzędzi
zestaw narzędzi

Wracając ponownie do polecenia ” Get-WindowsCapability -Online, możemy zobaczyć, że jedną z funkcji dostępnych na żądanie jest możliwość zainstalowania przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11. W tym wypadku warunek instalacyjny to wcześniejsze zainstalowanie pakietu  „Server Core App Compatibility”, co zrobiliśmy przed momentem.

Blog Altkom Akademia server core app compatibility
server core app compatibility

Jeśli potrzebujemy Internet Explorer, możemy teraz go zainstalować. Przeglądarka ta jest już jednak przestarzała i nie obsługuje Windows Admin Center, lepiej więc wybrać najnowszą wersję przeglądarki Microsoft Edge, która nie wymaga instalacji dodatkowych pakietów. Instalację uruchamiamy lokalnie lub z udziału sieciowego; podobnie jak w systemie Windows 10, jest ona standardowa.

Blog Altkom Akademia instalacja microsoft edge
instalacja microsoft edge

Po zainstalowaniu uruchamiamy polecenie w PowerShell:

Start-Process ‚C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe’

W oknie przeglądarki wpisujemy  adres strony internetowej – na przykład www.altkomakademia.pl.

Blog Altkom Akademia www.altkomakademia.pl
www.altkomakademia.pl

Mam nadzieję, że po tym omówieniu Windows Server Core, system ten stał się nieco bardziej przyjazny, pozwalając wykorzystywać znane narzędzia z wersji z interfejsem graficznym. W kolejnych artykułach przedstawię zarządzanie za pomocą PowerShell, konsoli Windows Server Manager oraz Windows Admin Center.