Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Blog: Systemy serwerowe | Enterprise linux server

Wdrożenie centralnego logowania na serwerach CentOS za pomocą Ansible

Wdrożenie centralnego logowania na serwerach CentOS za pomocą Ansible
  • 113 views

Zarządzanie, utrzymywanie oraz analizowanie dzienników zdarzeń to jedno z podstawowych zadań administratora w każdym systemie informatycznym. W przypadku nawet najmniejszej awarii lub anomalii pracujących aplikacji czy serwisów, dzienniki zdarzeń są nieocenionym źródłem informacji o tym co, kiedy i w jakich okolicznościach wydarzyło się w zarządzanym przez nas systemie.

Gdy środowisko się rozrasta, stale przybywająca liczba serwerów do skontrolowania może być kłopotliwa, warto zatem rozważyć zastosowanie centralnego logowania zdarzeń. Do uproszczenia i automatyzacji takiego zadania świetnie posłużyć może jedno z głównych narzędzi DevOps – Ansible. W  tym artykule przedstawię zastosowanie Ansible przy szybkim wdrażaniu centralnego logowania w zarządzanym przez nas, opartym na systemie linuxowym CentOS v.7, środowisku.


[altkom@log-master ~]$ ansible --version

ansible 2.9.3

config file = /etc/ansible/ansible.cfg

configured module search path = [u’/home/altkom/.ansible/plugins/modules’, u’/usr/share/ansible/plugins/modules’]

ansible python module location = /usr/lib/python2.7/site-packages/ansible

executable location = /bin/ansible

python version = 2.7.5 (default, Aug  7 2019, 00:51:29) [GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-39)]

[altkom@log-master ~]$ cat /etc/centos-release

CentOS Linux release 7.7.1908 (Core)

W naszym przykładzie posłużymy się prostym środowiskiem:

–  jeden serwer master przyjmujący logi od pozostałych

–  dwa serwery mające przesyłać logi do serwera master

Zawierający spis nodów, na których dokonamy zmian konfiguracyjnych plik inventory.cfg przedstawia się następująco:


[master]

log-master

 

[nodes]

log-node1

log-node2

 

Aby sprawdzić poprawność połączenia, wykorzystamy klasyczny moduł ping:


[altkom@log-master ansible]$ ansible master -i inventory.cfg -m ping

log-master | SUCCESS => {

„ansible_facts”: {

„discovered_interpreter_python”: „/usr/bin/python”

},

„changed”: false,

„ping”: „pong”

}

[altkom@log-master ansible]$ ansible nodes -i inventory.cfg -m ping

log-node2 | SUCCESS => {

„ansible_facts”: {

„discovered_interpreter_python”: „/usr/bin/python”

},

„changed”: false,

„ping”: „pong”

}

log-node1 | SUCCESS => {

„ansible_facts”: {

„discovered_interpreter_python”: „/usr/bin/python”

},

„changed”: false,

„ping”: „pong”

}

Na potrzeby tego artykułu sięgniemy po ansiblowe playbooki. Stworzymy dwa oddzielne, a następnie scalimy je w całość.

W playbooku dla serwera master musimy skonfigurować trzy podstawowe kwestie:

– załadowanie modułu imudp, który odpowiada za przyjmowanie logów z pozostałych serwerów.

Posługujemy się tu modułem Ansible lineinfile, by zmienić zawartość pliku konfiguracyjnego /etc/rsyslog.conf – uruchomienie nasłuchiwania serwera rsyslog na porcie 514. W tym celu korzystamy także z lineinfile. Zmiana w pliku konfiguracyjnym wymaga restartu demona, używamy więc notify, by w razie zmian przechwycić status changed taska i w sekcji handlers zrestartować demon rsyslog.

Nazwa notify musi odpowiadać nazwie handlera.

– otwarcie firewalla na porcie 514, protokół UDP. Opcja immediate: yes odpowiada za otwarcie   portu w czasie rzeczywistym, natomiast opcja permanent: yes zapewni dostęp do portu także
po restarcie serwera.

Postać playbooka dla mastera:


- name: konfiguracja centralnego logowania za pomoca Ansible

become: True

hosts: master

tasks:

– name: zaladowanie modulu imudp na serwer master

lineinfile:

path: /etc/rsyslog.conf

regexp: ‚#$ModLoad imudp’

line: ‚$ModLoad imudp’

notify: restart rsyslog

– name: konfiguracja portu 514/udp w demonie rsyslog serwer master

lineinfile:

path: /etc/rsyslog.conf

regexp: ‚#$UDPServerRun 514’

line: ‚$UDPServerRun 514’

notify: restart rsyslog

– name: konfiguracja firewalld na serwerze master

firewalld:

port: 514/udp

immediate: yes

permanent: yes

state: enabled

handlers:

– name: restart rsyslog

service:

name: rsyslog

state: restarted

 

Podobnie wygląda playbook dla nodów mających wysyłać logi do serwera centralnego. Tutaj za pomocą modułu lineinfile ustawiamy parametr *.* @log-master:514

Postać playbooka dla nodów:


- name: konfiguracja centralnego logowania za pomoca Ansible

become: True

hosts: nodes

tasks:

– name: transfer logow na serwer master

lineinfile:

path: /etc/rsyslog.conf

regexp: ‚#*.* @@remote-host:514’

line: ‚*.* @log-master:514’

notify: restart rsyslog

handlers:

– name: restart rsyslog

service:

name: rsyslog

state: restarted

 

Oba playbooki możemy wywołać w playbooku głównym za pomocą opcji import_playbook.

Postać playbooka głównego:


---

– name: konfiguracja centralnego logowania za pomoca Ansible

become: True

hosts: all

– name: wczytanie playbooka dla serwera master

import_playbook: playbook-master.yml

– name: wczytanie playbooka dla nodow

import_playbook: playbook-nodes.yml

 

Dzięki takiemu podziałowi możemy łatwo rozszerzyć naszą konfigurację o następne elementy – na przykład kopiowanie wzorców plików konfiguracyjnych dla poszczególnych aplikacji. Wystarczy za pomocą import_playbook dodać kolejnego playbooka do playbooka głównego.

Inny pomysł na automatyzację centralnego logowania to rozpisanie naszej konfiguracji
na bardziej złożoną strukturę – roles,  ten temat wykracza jednak poza zakres tego artykułu.

Zanim uruchomimy naszego playbooka, dobrze sprawdzić w nim poprawność składni:


ansible-playbook --syntax-check -i inventory.cfg playbook.yml

oraz wykonać symulację działania playbooka, aby uniknąć nieoczekiwanych niespodzianek:


ansible-playbook -C -i inventory.cfg playbook.yml

Oto wynik:

[altkom@log-master ansible]$ ansible-playbook -i inventory.cfg playbook.yml

 

PLAY [konfiguracja centralnego logowania za pomoca Ansible] ********************************************************************************

 

TASK [Gathering Facts] ********************************************************************************

ok: [log-node1]

ok: [log-master]

ok: [log-node2]

 

PLAY [konfiguracja centralnego logowania za pomoca Ansible] ********************************************************************************

 

TASK [Gathering Facts] ********************************************************************************

ok: [log-master]

 

TASK [zaladowanie modulu imudp na serwer master] ********************************************************************************

changed: [log-master]

 

TASK [konfiguracja portu 514/udp w demonie rsyslog serwer master] ********************************************************************************

changed: [log-master]

 

TASK [konfiguracja firewalld na serwerze master] ********************************************************************************

changed: [log-master]

 

RUNNING HANDLER [restart rsyslog] ********************************************************************************

changed: [log-master]

 

PLAY [konfiguracja centralnego logowania za pomoca Ansible] ********************************************************************************

 

TASK [Gathering Facts] ********************************************************************************

ok: [log-node2]

ok: [log-node1]

 

TASK [transfer logow na serwer master] ********************************************************************************

changed: [log-node1]

changed: [log-node2]

 

RUNNING HANDLER [restart rsyslog] ********************************************************************************

changed: [log-node1]

changed: [log-node2]

 

PLAY RECAP ********************************************************************************

log-master                 : ok=6    changed=4    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

log-node1                  : ok=4    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

log-node2                  : ok=4    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

 

[altkom@log-master ansible]$

Na koniec możemy sprawdzić poprawność konfiguracji za pomocą komendy ad-hoc Ansible:


ansible nodes -i inventory -m shell -a ‘logger „test konfiguracji centralnego logowania”

Ansible doskonale nadaje się do automatyzacji zmian konfiguracji w złożonych środowiskach,
a łatwość dokonania zmian w playbookach powinna pomóc w codziennej pracy każdemu administratorowi systemów.

Dla przykładu – konfiguracja następnych nodów sprowadza się do dodania ich adresów w pliku inventory.cfg:


[nodes]

log-node1

log-node2

log-node[100:150]

To tylko prosty przypadek wykorzystania Ansible, ale dzięki jego elastyczności można zaoszczędzić sporo czasu i nerwów.

ZGARNIJ
KARTĘ ABONAMENTOWĄ
NETFLIX LUB STORYTEL

Sprawdź