Blog: Systemy serwerowe | Windows server

Trendy na rynku edukacyjnym: Deep Dive i Na fali uzupełniają szkolenia autoryzowane

Trendy na rynku edukacyjnym: Deep Dive i Na fali uzupełniają szkolenia autoryzowane
  • 328 views

Klienci szukają szkoleń kompleksowych dostosowanych do potrzeb rynku.

Udostępnij!

Zmieniający się rynek

Pomimo, że najwięksi światowi dostawcy technologii starają się dopasowywać swoje rozwiązania edukacyjne do oczekiwań rynku globalnego, to dynamika zmian charakterystyczna dla obszaru technologii informacyjnych, powoduje że działania te nie wystarczają by zaspokoić wszystkie potrzeby klientów. Pojawia się tu pole do działań dla dostawców szkoleń. Kto lepiej, niż zaufany partner edukacyjny danej firmy, zna jej potrzeby i oczekiwania?  Partnerzy mając wiedzę o zmianach, nowościach i elementach nie ujętych w autoryzowanych kursach, powinni tworzyć szkolenia czy warsztaty uzupełniające i rozszerzające standardowe programy dostawców.

Tego oczekują Klienci, których potrzeby można ująć w dwóch kategoriach: praktycznej – poszukiwanie rozwiązań  złożonych problemów w swoich środowiskach produkcyjnych, oraz strategicznej – chęć nadążania za bieżącymi trendami. Źródłem pierwszych są zwiększające się obciążenia wynikające z rosnącej skali, złożoności i ilości przetwarzanych danych. W drugiej kategorii potrzeba wynika z naturalnego wypierania starszych technologii przez nowsze, oraz poszukiwania bardziej efektywnych i bezpiecznych rozwiązań.

Trendy – zmiany w technologiach programistycznych i serwerach

Coraz szybciej zmieniające się technologie wywierają ogromny wpływ na profesjonalną edukację zawodową w branży IT. O ile w przypadku skomplikowanych rozwiązań serwerowych, cykl wydawania nowej wersji może trwać 2-3 lata, o tyle w technologiach programistycznych za normę uważa się cykle kilku miesięcy, a czasami tygodni. W wyniku tego ukształtowały się dwa kluczowe, równoległe trendy, mianowicie zgłębiania wiedzy i wysokiej specjalizacji oraz podążania za nowościami.

Szkolenia autoryzowane Microsoft

Odnieśmy to do konkretnej technologii, np. szkoleń Microsoft. Ich katalog według oficjalnych danych to ponad 500 szkoleń autoryzowanych, wśród których ponad setka dotyczy aktualnych, nie starszych niż 3-4 lata technologii, m.in. Windows Server 2016, SQL Server 2016, Exchange Server 2016 czy SharePoint 2016. Pomimo tak szerokiej oferty szkoleń autoryzowanych, klienci zgłaszają potrzebę pogłębienia wiedzy w wybranym obszarze lub szybkiego, wyprzedzającego działanie vendora, zaktualizowania wiedzy o najnowsze rozwiązania i zmiany.

Szkolenia „ Deep diving”

To grupa szkoleń została przygotowana przez nas w celu zaspokojenia potrzeb osób posiadających doświadczenie i wiedzę równorzędną z zakresem szkoleń autoryzowanych Microsoft. Jest wejściem na „wyższy poziom wtajemniczenia”. Rolę tę pełnią zaawansowane warsztaty autorskie z zakresu infrastruktury serwerowej i technik programistycznych, wykraczające tematyką i poziomem zaawansowania poza zakres autoryzowanych szkoleń Microsoft, bazujące na realnych przypadkach z projektów wdrożeniowych. Formuła warsztatów zapewnia uczestnikom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności.

Szkolenia Deep dive to ponadto:
•    Wiedza ekspercka dla zaawansowanych administratorów i projektantów oraz programistów baz danych
•    Zakres tematyczny odpowiadający realnym problemom i potrzebom pojawiającym się w pracy z systemami Microsoft
•    Treści bazujące na realnych przypadkach z projektów wdrożeniowych

Szkolenia Na fali

Oferta Na fali powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie na aktualizację wiedzy w zakresie nowych i obecnie wykorzystywanych technologii. Obejmuje specjalistyczne warsztaty z aktualnych technologii wykraczające poza zakres autoryzowanych szkoleń. Warsztaty stanowią odzwierciedlenie najnowszych trendów i zmian. Pośród szkoleń tej grupy można znaleźć ofertę przeznaczoną zarówno dla administratorów jak i programistów. Szczególną wartość stanowią dla osób odpowiedzialnych za ocenę szans i zagrożeń migracji do nowszych technologii.