Blog: Biurowe narzedzia informatyczne | Narzedzia business intelligence

Tableau – histogram z parametrem

Tableau – histogram z parametrem
  • 394 views

Tworzenie wykresu częstości wystąpień (histogramu) może być kłopotliwe, ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie od razu określić rozmiar przedziału dla jakiego ma być wykonana wizualizacja. Pomocna bywa także możliwość zmiany perspektywy poprzez zastosowanie różnych rozmiarów przedziału. Aby osiągnąć pożądany efekt, zastosujemy tworzenie przedziałów z jednoczesnym utworzeniem parametru.

Udostępnij!

Poniżej widoczny jest wykres ilości transakcji dla każdej ilości szt.

Zajmiemy się utworzeniem przedziałów poprzez polecenie:

Prawy przycisk myszy / Create / Bins…

Następnie w oknie tworzenia przedziałów zamiast wskazania konkretnej wartości wybieramy opcję tworzenia parametru.

Tworzymy parametr z listą zawierającą rozmiary przedziałów.

Utworzone grupy umieszczamy na wizualizacji.

Zmieniamy sposób wyświetlania filtra kontrolującego rozmiar grupy…

…dzięki czemu możemy wybierać jej rozmiar.

Wykres dla rozmiaru grupy 5

Wykres dla rozmiaru grupy 25

Dzięki zastosowaniu parametru możemy kontrolować rozmiar grupy i zamiast wykonywać kilka wizualizacji stosujemy jedną.