Tableau – grupowanie danych
  • 597 views

W przypadku dużej ilości danych, przedstawianie wszystkich wartości na wykresie może być nieczytelne i niepraktyczne.

Udostępnij!

Ten przykładowy wykres przedstawia ilość transakcji dla każdej ilości sztuk.

Aby zwiększyć czytelność, zastosujemy grupowanie:
Prawy przycisk myszy na wymiarze / Create / Bins…

Następnie nadajemy nazwę oraz określamy rozmiar grupy:

Kolejnym krokiem jest zastąpienie na wizualizacji pola ilości utworzoną grupą. Wizualizacja przedstawia liczbę transakcji w przedziałach ilościowych co 10: