Blog: Zarzadzanie projektami | Prince2

Struktura zespołu projektowego wg PRINCE2®

Struktura zespołu projektowego wg PRINCE2®
  • 1 148 views

Wiele projektów realizuje się obecnie w strukturach macierzowych - członkowie zespołów dzielą swój czas pomiędzy pracę operacyjną oraz projektową, co stosunkowo często prowadzi do kłopotów z zarządzaniem współdzielonymi zasobami. Aby móc uporządkować ten istotny temat, należy zacząć od struktury zespołu, czyli jasnego podziału ról i obowiązków w projekcie. Dzisiaj opowiemy jak do tego zagadnienia podchodzi metodyka PRINCE2®.

Udostępnij!

PRINCE2® wyróżnia trzy główne poziomy ról:

  1. Kierownictwo organizacji, programu lub klienta
  2. Zespół zarządzania projektem
  3. Członków zespołu projektowego

W przypadku kierownictwa organizacji, programu lub klienta, trzeba pamiętać o tym, że w każdej firmie istnieje zarząd, strategia, wizja, czy misja. Projekt musi być z nimi zgodny. Realizacji strategii i wizji pilnują osoby zarządzające firmą lub większym portfelem projektów.

Na poziomie środkowym znajduje się zespół zarządzania projektem. Składają się na niego role, które mogą być łączone  przez jedną  osobę; opcjonalnie, kilka osób może też pełnić jedną.

Przyjrzyjmy się podstawowym zadaniom każdej z ról tworzących strukturę zespołu:

Przewodniczący

Jest właścicielem biznesowym projektu – często nazywa się go sponsorem. Odpowiada za finansowanie i do niego należą ostateczne decyzje. Finansując projekt, jednocześnie ponosi ryzyko biznesowe, jest więc odpowiedzialny za sukces lub porażkę. Metodyka PRINCE2® rekomenduje, aby tę rolę pełniła jedna osoba.

Główny Użytkownik

Tę rolę w PRINCE2® często pełni kilka osób będących przedstawicielami użytkowników. Dzięki głównemu użytkownikowi, wiemy jakie rozwiązania musimy dostarczyć, aby pozostali użytkownicy zachowywali się w pożądany sposób, a potrzeby biznesowe sponsora zostały zrealizowane.

Główny Dostawca

Najczęściej pochodzi ze środowiska dostawcy. W świecie IT może to być np. architekt oprogramowania, w świecie produkcji – kierownik produkcji. W zależności od tego, czy projekt jest wewnętrzny, czy  zewnętrzny, będzie to nieco inna osoba. W projektach wewnętrznych główny dostawca zna się na związanych z budowaniem rozwiązania kwestiach technologicznych.

Kierownik Projektu

Jest to kolejna rola, którą sprawuje jeden człowiek. Często mówi się, że kierownik projektu odpowiada za wszystko; w rzeczywistości zarządza projektem w ramach zasad uzgodnionych z komitetem sterującym.

Kierownik Zespołu

Często jest ich kilku. Zajmują się koordynacją odpowiedzialnych za poszczególne zadania zespołów specjalistycznych.

Wsparcie Projektu

To rola związana ze wsparciem administracyjnym, chodzi tu więc o prowadzenie dokumentacji projektowej, czy realizację audytów konfiguracji.

Obsługa Zmian

Jak sama nazwa wskazuje, jest to komórka odpowiedzialna za ocenę i wydawanie zgody na wprowadzanie do projektu poszczególnych zmian.

Nadzór Projektu

Tę rolę często sprawuje cały zespół naraz. Nadzór polega na wsparciu merytorycznym kierownika projektu i kierowników zespołów oraz na bliskim kontakcie z komitetem sterującym. Rola ta jest często nazywana ciałem doradczym.

Trzeci poziom ról to członkowie zespołów, czyli wykonawcy poszczególnych zadań. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby pełniące role związane z zarządzaniem jednocześnie konsultowały realizację. W wielu przypadkach kierownik zespołu jest jednocześnie wykonawcą. Można porównać go do lidera albo brygadzisty, który pracuje razem z zespołem jednocześnie koordynując jego pracę.

Źródło: Podręcznik PRINCE2®