Blog: Rozwoj it | Modelowanie procesow i architektura systemow | Togaf

Standard TOGAF® – The Open Group Architecture Framework

Standard TOGAF® – The Open Group Architecture Framework
  • 1 216 views

Architektura Korporacyjna (ang. Enterprise Architecture) to model funkcjonowania organizacji opisujący wszystkie jej aspekty, dzięki któremu możemy pokazać oraz zrozumieć powiązania między infrastrukturą techniczną, systemami IT a biznesem.

Udostępnij!

Posiada ona różne wymiary – jest zbiorem właściwości organizacji, jej formalną strukturą a także obowiązującą dyscypliną oraz praktyką zarządzania.  Wszystkie z tych wymiarów odnoszą się do konkretnych i newralgicznych dla organizacji spraw, spośród których zagadnienia związane z IT wysuwają się na pierwszy plan – Architektura Korporacyjna pozwala bowiem właściwie zidentyfikować potrzeby i wybrać optymalne dla danego przedsiębiorstwa rozwiązania.

Kilka słów o TOGAF:

Wśród stosowanych standardów do opisu i rozwoju Architektury Korporacyjnej na pierwszy plan wysuwa się standard TOGAF® – The Open Group Architecture Framework, zawierający ramy do budowy architektury i metodykę do jej rozwoju. Jest to framework dzięki któremu możliwe staje się kompleksowe i metodyczne projektowanie, planowanie, implementowanie oraz zarządzanie usługami IT w organizacji.

Standard TOGAF® to również zbiór dobrych praktyk będący dziełem The Open Group, zrzeszającego organizacje takie jak IBM, DXC bądź Oracle, konsorcjum, które wyznacza standardy w dziedzinie IT. Standard TOGAF® rozwijany jest od 1995 r. i jest jedynym frameworkiem wypracowywanym w procesie angażującym dużą, złożoną społeczność tworzącą The Open Group. Składają się na nią wielkie i małe firmy oraz środowiska akademickie z całego świata, dzięki zaś udziałowi podmiotów, które w swojej codziennej działalności stykają się z problemami z pogranicza biznesu i IT, standard TOGAF® odznacza się wyjątkowo praktycznym, dalekim od naukowego teoretyzowania, charakterem.

Standard TOGAF® pozwala na zamodelowanie architektury na czterech podstawowych poziomach – procesów biznesowych, aplikacji, danych oraz technologii. Od 1995 r. ukazało się kilka kolejnych zaktualizowanych edycji opisywanego frameworku, z których ostatni – framework TOGAF® 9.2 – miał swoją premierę w kwietniu 2018 r.  Do wersji 9.2 standard TOGAF® był wydawany jako jednolity dokument. W ostatnim wydaniu zawartość główna została już oddzielona od zawartości dodatkowej.

Jako szkielet dla Architektury Korporacyjnej, standard TOGAF® przekazuje wiedzę i praktyki możliwe do wykorzystania w organizacji dowolnych rozmiarów, pomagając diagnozować związki między wykorzystaniem infrastruktury i aplikacji IT a potrzebami biznesowymi, wpisując te pierwsze w szerszy kontekst funkcjonowania organizacji.

Stosowanie standardu TOGAF® umożliwia dostrzeżenie biznesowych funkcjonalności poszczególnych systemów i produktów informatycznych oraz oszacowanie potencjalnych korzyści, które mogą one przynieść firmie. Można to zilustrować prostym przykładem – zanim dane przedsiębiorstwo zainwestuje w oprogramowanie CRM, licząc na to, że przyda mu się w zarządzaniu relacjami z klientami, metody przedstawione w standardzie TOGAF® pozwolą odpowiedzieć czy takie przedsięwzięcie jest w ogóle potrzebne i czy na pewno firma na tym zyska.

Łatwo wyobrazić sobie wiele podobnych sytuacji, do których dochodzi w biznesie i w których dostarczający wskazówek profesjonalny i merytoryczny framework TOGAF® może się okazać nieocenionym wsparciem; zarówno w ogromnych korporacjach, średnich i małych firmach jak i nawet w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Szkolenie ze standardu TOGAF® w Altkom Akademii.

Licencja komercyjna TOGAF jest przyznawana firmom i instytucjom, które chcą świadczyć usługi na zewnątrz – konsultingowe albo szkoleniowe, natomiast certyfikacja indywidualna odnosi się do potwierdzenia kompetencji architekta korporacyjnego. Altkom Akademia jako jedyna organizacja w Polsce cieszy się elitarnym statusem Gold Member w The Open Group dzięki czemu może nie tylko pomagać firmom w przenoszeniu zasad zawartych w standardzie TOGAF® na swój grunt i szkolić specjalistów, ale i razem z innymi organizacjami aktywnie brać udział w dalszym rozwoju tego frameworku.

Posiadana przez Altkom Akademię akredytacja The Open Group gwarantuje najwyższy poziom oferowanych usług szkoleniowych. Wyposażamy w wiedzę i umiejętności o wielkim znaczeniu dla biznesowego sukcesu i pomyślnej kondycji każdej firmy. Przygotowujemy do implementacji TOGAF i uczymy takiego kształtowania ładu architektonicznego, który w danych warunkach okaże się optymalny.

Żyjemy w czasach postępującej transformacji cyfrowej (ang. Digital Transformation), która znacząco zmienia całą rzeczywistość biznesową i wnosi do niej nową, nieznaną wcześniej jakość. Rola zagadnień z zakresu IT będzie się stale zwiększać, nie da się ich też sprowadzić do wyłącznie czysto użytkowej funkcji – coraz częściej mają one bowiem bardzo ścisły związek z samym sednem funkcjonowania organizacji, jej najbardziej fundamentalnymi potrzebami oraz kluczowymi wyzwaniami przed którymi staje. W tej nowej cywilizacyjnej sytuacji, zapewniająca właściwe podejście Architektura Korporacyjna i takie jej ujęcie jak standard TOGAF® stają się najlepszym przewodnikiem i drogowskazem dla wszystkich organizacji. Zapraszamy do udziału w szkoleniu prowadzonym przez Altkom Akademię – niekwestionowanego krajowego lidera w tej dziedzinie.

 

TOGAF®  jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach znakiem handlowym  należącym do The Open Group. The Open Group Certification Mark™ jest znakiem handlowym a The Open Group® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group.