Rola menedżera w nowoczesnym modelu biznesu
  • 328 views

Nowoczesny menedżer musi mieć dużo szerszą perspektywę zarządzania przedsiębiorstwem.

Udostępnij!

Nowe technologie wymagają od menedżerów rozumienia zasad produkcji i stałego ich stosowania. Menedżer powinien zarządzać biznesem jako procesem zintegrowanym. Peter Drucker, wybitny teoretyk zarządzania, w swojej publikacji „Praktyka zarządzania” określił siedem zasad menedżera jutra:

1.    Musi zarządzać przez cele.

2.    Musi podejmować większe ryzyko i z większym wyprzedzeniem.

3.    Musi być zdolny do podejmowania decyzji o charakterze strategicznym.

4.    Musi być zdolny do stworzenia zintegrowanego zespołu, w którym każdy potrafi zarządzać tudzież oceniać swą wydajność i wyniki w odniesieniu do wspólnych celów.

5.    Musi być zdolny do szybkiego i jasnego przekazywania informacji. Musi być zdolny do motywowania ludzi. Innymi słowy musi być zdolny do zapewnienia sobie odpowiedzialnego współuczestnictwa ze strony innych menedżerów, specjalistów i wszystkich innych pracowników.

6.    Tradycyjnie oczekiwano od menedżera, by znał się na jednej lub paru funkcjach. To już dłużej nie wystarczy. Menedżer jutra musi widzieć całość i z nią zintegrowaćfunkcje.

7.    Tradycyjnie oczekiwano od menedżera, by znał się na kilku produktach lub jednej branży. Menedżer jutra będzie musiał umieć uchwycić relację między swoim produktem i branżą a całym otoczeniem, uchwycić w niej to, co ważne i wziąć w rachubę we własnych decyzjach i działaniach. A pole widzenia menedżera jutra będzie musiało coraz szerzej obejmować zjawiska spoza jego własnego rynku i własnego kraju. Będzie musiał nauczyć się postrzegania ekonomicznych, politycznych i społecznych zjawisk w skali światowej, tudzież uwzględniania trendów światowych w swoich decyzjach.

Szczególnie dużo pracy jest  przed menedżerami małych przedsiębiorstw, kierowanych jednoosobowo, gdzie nie toleruje się opozycji, a właściciel/menedżer chce o wszystkim decydować sam. W tak zarządzanych organizacjach spotkać można też największą dezorganizację pracy, gdzie każdy robi wszystko i nikt nie ma jasno określonego zakresu obowiązków. Brak rozwiniętej komunikacji, systemu motywującego pracowników, zwalnianie utalentowanych osób, które posiadają własne zdanie, brak chęci inwestowania w kapitał ludzki w organizacji, oszczędzanie na nowoczesnych technologiach, unikanie podejmowania ryzyka oraz zamknięcie się przed globalizacją to tylko niektóre z błędów menedżerskich, z którymi będą musieli się zmierzyć menedżerowie chcący zarządzać w sposób nowoczesny.