Blog: Zarzadzanie projektami | Prince2

Recepta na planowanie projektu wg PRINCE2®

Recepta na planowanie projektu wg PRINCE2®
  • 237 views

W większości przypadków, gdy padają pytania o plan projektu, jako pierwszy nam na myśl plan przedstawiony za pomocą diagramu paskowego Gantta.

Udostępnij!

Metodyka patrzy na zagadnienie planowania z szerszej perspektywy: planowanie rozumiane jest jako czynność lub proces tworzenia, w ramach którego plan traktuje się iteracyjnie, uszczegółowiając go po wykonaniu wcześniej zaplanowanych prac. Metodyczny plan dokładnie opisuje sposób realizacji celów projektów, a wg metodyki PRINCE2® rozumiany jest jako dokument opisujący kiedy, przez kogo i jak będą osiągnięte cele projektu, a także jakim kosztem.

Metodyka PRINCE2® nie ogranicza się do założenia, że jeden plan sprosta wymaganiom różnych szczebli zarządczych. PRINCE2® zaleca trzy poziomy planów: plan projektu, etapu oraz zespołu. Każdy poziom planu spełnia swoje przeznaczenie dostarczając różnym szczeblom zarządzania potrzebnych informacji do śledzenia postępów prac zgodnie z poziomem zarządzania, za który sami odpowiadają.

Plan projektu (najwyższy poziom) jest punktem odniesienia dla potrzeb monitorowania całego projektu, ponieważ dostarcza informacji o kosztach, terminach całego projektu, kamieniach milowych, a także informuje o podziale projektu na etapy zarządcze. Jest on podstawą do monitorowania projektu przez poziom strategiczny. Ponadto obejmuje swoim horyzontem cały projekt.

Plan niższego poziomu, nazywany planem etapu (uszczegółowiony plan projektu w danym odcinku, czyli etapie), ma za zadanie wspierać kierownika projektu w codziennym sterowaniu etapem zarządczym. Jest to plan bardziej szczegółowy w porównaniu do planu projektu, ale obejmuje jedynie bieżący odcinek prac. Niniejszy plan jest tworzony pod koniec poprzedniego etapu zarządczego, uwzględniając postępy tegoż etapu, a jego tworzenie odbywa się w niedalekiej przyszłości w stosunku do zaplanowanych prac. Plan etapu zawiera poszczególne grupy zadań, na podstawie których kierownicy zespołów (poziom dostawczy) będą tworzyli swoje plany zespołów, czyli szczegółowe plany prac specjalistycznych (ze względu na uwarunkowania komercyjne plan traktowany jest jako zalecany, ale i opcjonalny).

Metodyka PRINCE2® wymaga, aby planowanie zawsze było oparte na produktach, czyli jasno i precyzyjnie określonych wynikach projektu. Stanowi to podstawę do stworzenia wiarygodnych planów oraz jest podstawowym czynnikiem wpływającym na sukces przedsięwzięcia.