Blog: Biurowe narzedzia informatyczne | Narzedzia analityczne i raportowe | Ms excel91

Przyspiesz proces podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie dzięki wizualizacji wyników

Przyspiesz proces podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie dzięki wizualizacji wyników
  • 599 views

Efektywne i efektowne prezentowanie danych daje przewagę i ułatwia pracę.

Udostępnij!

Ilość magazynowanych informacji cały czas rośnie, a dostęp do nich jest coraz łatwiejszy. Wyzwaniem nie jest ich zdobywanie i przetwarzanie, tylko szybkie wnioskowanie na podstawie posiadanych danych.

Proces ten można skutecznie przyspieszyć za pomocą uniwersalnego narzędzia do wizualizacji danych, które jest dostępne w niemal każdej firmie – MS Excel. Jako przykład wizualizacji przygotowałem jednopodstawową roczną analizę poziomą bilansu i rachunku zysków i strat.

Krok 1

Stwórz listę rozwijalną z możliwością wyboru lat, które będą punktem odniesienia:

 

Krok 2

Za pomocą funkcji „Przesunięcie” stwórz formułę, która pozwoli odwołać się do wartości z komórek zestawienia z wskazanego roku. Formuła bazuje na komórce V1, która na podstawie listy rozwijalnej określa rok do którego się odwołujemy i jest wynikiem formuły „=U1-2009”. Funkcja wyliczy różnicę pomiędzy danym rokiem, a rokiem odniesienia.

Funkcja: =C4-PRZESUNIĘCIE($C4;0;$V$1)

Wyliczenia różnic w formie liczb są trudne do szybkiej interpretacji. Graficzna wizualizacja danych ułatwi porównanie.

 

Krok 3

Zastosuj formatowanie warunkowe i podziel wyniki na trzy grupy: zielona – wzrost, żółta – brak zmian, czerwona – spadek. Do porównania wybierz zestaw ikon.

Krok 4

Ustal wartości dla których ikony będą zmieniać kolor:

 

Efekt:

 

Przykłady wizualizacji wykorzystanych w bilansie i rachunku zysków i strat:

1 .Paski danych w Formatowaniu warunkowym:

 

2. Wykresy jednokomórkowe:

 

3. Skale kolorów Formatowania warunkowego: