Blog: Cloud computing | Ms azure | Jezyki programowania i srodowiska programistyczne | Ms visual studio | Systemy microsoft | Ms visual studio 2

Przygotowanie Visual Studio Code do pracy z platformą Azure

Przygotowanie Visual Studio Code do pracy z platformą Azure
  • 862 views

W tym artykule omówię przygotowanie Visual Studio Code do pracy z platformą Azure. Celem naszej pracy będzie  stworzenie jednorodnego środowiska pozwalającego wykonywać polecenia PowerShell i Bash zarówno zdalnie, jak też bezpośrednio w konsoli Cloud Shell.

Udostępnij!

Jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej,  pierwszy krok to przygotowanie Visual Studio Code do pracy z PowerShell zgodnie z wytycznymi z artykułu „Visual Studio Code jako zaawansowana alternatywa dla PowerShell ISE”.

Następnie należy zainstalować rozszerzenie „Azure Account”:

Po wyświetleniu palety komend “Ctrl+Shift+P” lub „F1” i wpisaniu Azure, otrzymujemy dostęp do następujących opcji:

Azure: Create an Account – jeżeli nie posiadasz konta na platformie Azure, możesz je założyć i otrzymać bezpłatny kredyt na 200 USD.

Azure: Open Bash in Cloud Shell – otwórz nowy terminal z Bash w Cloud Shell – w systemie Windows wymaga to zainstalowania Node.js 6 lub nowszej wersji (www.nodejs.org).

Azure: Open PowerShell in Cloud Shell – otwórz nowy terminal z programem PowerShell w chmurze – w systemie Windows wymaga to zainstalowania Node.js 6 lub nowszej wersji (www.nodejs.org).

Azure: Select Subscriptions – wybierz zestaw subskrypcji, z którymi chcesz pracować. Rozszerzenia powinny przestrzegać tej listy i pokazywać tylko zasoby w filtrowanych subskrypcjach.

Azure: Sign In – zaloguj się do subskrypcji platformy Azure.

Azure: Sign In to Azure Cloud – zaloguj się do subskrypcji platformy Azure w jednej z suwerennych chmur.

Azure: Sign In with Device Code – zaloguj się do subskrypcji platformy Azure za pomocą kodu urządzenia. Użyj tej opcji w konfiguracjach, w których nie działa polecenie „Zaloguj się”.

Azure: Sign Out – wyloguj się z subskrypcji platformy Azure.

Azure: Upload to Cloud Shell – prześlij plik na swoje konto magazynu w usłudze Cloud Shell – w systemie Windows wymaga to zainstalowania Node.js 6 lub nowszej wersji (www.nodejs.org).

Aby ułatwić sobie pracę,  skonfigurujemy skrót klawiaturowy do palety komend. Będzie on wyświetlał  tylko polecenia dla rozszerzenia Azure;  skorzystamy tutaj z procedury  opisanej w artykule „Visual Studio Code jako zaawansowana alternatywa dla PowerShell ISE – część trzecia”.

W naszym przypadku skrótem będzie sekwencja klawiszy „Shift+Win+A”. Oto fragment wpisu w pliku keybindings.json:

Teraz skorzystamy z opcji „Azure: Sign In”. W oknie przeglądarki wyświetla się ekran logowania. Wpisujemy nasze poświadczenia do subskrypcji Azure.

W oknie przeglądarki  pojawia się następujący komunikat:

You are signed in now and can close this page.

Po powrocie do VS Code, w lewym dolnym rogu możemy sprawdzić, czy jesteśmy zalogowani na nasze konto.

Teraz będziemy chcieli zalogować się za pomocą opcji „Azure: Open PowerShell in Cloud Shell”. Jeśli nie zainstalowaliśmy środowiska Node.js, system nam teraz o tym przypomni. Program instalujemy z domyślnymi ustawieniami.

Po restarcie VS Code możemy już podłączyć się do sesji Cloud Shell. Jeżeli chcemy wyjść z sesji, wpisujemy „Exit”.

Ponieważ nie mamy zainstalowanych lokalnie modułów Azure, nie możemy jeszcze skorzystać z ułatwień związanych z podpowiadaniem składni  – dlatego też w kolejnym kroku zainstalujemy te moduły. Najpierw wykorzystamy polecenie Find-Module AZ, a następnie Install-Module AZ.

Ponownie korzystamy z opcji „Azure: Open PowerShell in Cloud Shell” i wpisujemy polecenie:

Get-AzResourceGroup

Nie zawsze musimy wykonywać polecenia bezpośrednio w Cloud Shellu; często wygodniejsze jest zalogowanie się do sesji Azure i wysyłanie poleceń oraz odbieranie ich wyników w konsoli terminalowej lub też przekierowanie  do pliku, o formatach takich jak .txt lub csv. Jeśli nie jesteśmy podłączeni do sesji Azure, otrzymujemy taki komunikat:

Wpisujemy polecenie Connect-AZAccount. W przypadku VS Code, okno logowania dość często jest ukryte pod spodem, dlatego też musimy je zminimalizować. Wpisujemy nasze poświadczenia do subskrypcji Azure.

Ponownie wpisujemy Get-AzSubscription i tym razem uzyskujemy oczekiwany wynik.

Jeśli nie potrzebujemy już dostępu do sesji zdalnej Azure, wpisujemy Disconnect-AzAccount.

Zwolennicy powłoki Bash też mogą usprawnić sobie pracę z platformą Azure. Dlatego też przetestujemy jak wykonywać polecenia w Bashu. Z palety komend wybieramy „Azure: Open Bash in Cloud Shell” i wpisujemy następujące polecenia:

az –version

az group list –output table

Wpisujemy „Exit”, by wyjść z sesji Bash i ponownie „Exit”, by wyjść z Cloud Shell.

Jeśli chcemy mieć możliwość korzystania z poleceń Basha w sesji zdalnej, czyli podobnie jak z modułów PowerShell, musimy lokalnie zainstalować Azure CLI. Plik instalacyjny ściągamy ze strony:

https://aka.ms/installazurecliwindows

Wpisujemy polecenie az –version i  zyskujemy dostęp do poleceń Bash z poziomu konsoli PowerShell.

Wpisujemy az login i w przeglądarce podajemy poświadczenia.

Wpisujemy dowolne polecenie np. az group list –output table, by sprawdzić działanie.

Na zakończenie sesji wpisujemy az logout.

Podsumowując nasze działania możemy stwierdzić, że Visual Studio Code jest bardzo wygodnym narzędziem do zarządzania platformą Azure. Polecenia możemy wykonywać bezpośrednio z konsoli Cloud Shell korzystając zarówno z komend PowerShell, jak też CLI.  Możemy także nawiązać połączenie sesji zdalnej, wysyłać polecenia i odbierać ich wyniki w konsoli terminalowej, bądź też przekierować wyniki do plików zewnętrznych i zapisać je na dysku lokalnym.