Blog: Kompetencje menedzerskie i rozwoj osobisty | Zarzadzanie zespolem91 | Motywowanie | Ksztaltowanie postaw pracowniczych

Projekty rozwojowe dla kadry operacyjnej i managerskiej – wsparcie dla Shared Services Centers

Projekty rozwojowe dla kadry operacyjnej i managerskiej – wsparcie dla Shared Services Centers
  • 262 views

W dzisiejszych czasach rynek stawia przed firmami liczne zadania, których efektywne wykonanie często najlepiej sprawdza się w tak zwanej branży usług wspólnych.

Udostępnij!

Składające się na nią BPO (Business Process Outsourcing) to obsługa dużych podmiotów przez przedsiębiorstwa zewnętrzne, które świadczą swoje usługi różnym klientom w takich dziedzinach jak np. księgowość albo HR, z kolei SSC (Shared Services Centers) czyli centrami usług wspólnych, nazywamy wyodrębnione jednostki pracujące dla macierzystej firmy, z których zostały wydzielone.

Sektor BPO/SSC stale rośnie na znaczeniu a jego bardzo mocnym atutem, z którego zdają sobie sprawę pracodawcy, są wykwalifikowani, stale rozwijający się pracownicy. Kompetencje takie jak umiejętność pracy zespołowej, samodzielność i wykazywanie się inicjatywą oraz kreatywnością, odgrywają w sektorze BPO/SSC znaczącą rolę a ich stałe podnoszenie może stanowić klucz do biznesowego sukcesu i dobrej kondycji całej organizacji.

Szkolenia proponowane dla centrów usług wspólnych pomagają wydobyć i wykorzystać tkwiący w ludziach potencjał oraz osiągnąć najwyższy poziom cenionego na rynku profesjonalizmu.

Pokazujemy jak identyfikować potrzeby rozwojowe i słabe ogniwa w procesach oraz jak sobie z nimi radzić, poświęcamy uwagę optymalnemu planowaniu zasobów.

 

  • Omawiamy kwestie związane z motywowaniem pracowników, zachęcaniem ich do rozwoju i dostarczaniem im informacji opartych na wynikach testów kompetencyjnych.
  • Podpowiadamy jak sprawnie organizować procesy rozwojowe kadry kierowniczej i operacyjnej.
  • Poświęcamy uwagę zagadnieniom związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi wskazując dobre, sprawdzone rozwiązania.
  • Wskazujemy jak budować sprzyjającą osiąganiu jak najlepszych wyników i tworzącą solidną markę firmy kulturę organizacyjną.
  • Podpowiadamy jak redukować zbędne koszty.