Blog: Biurowe narzedzia informatyczne | Narzedzia business intelligence | Ms excel91

Power BI – Scalanie rozmyte – nowość w Power BI!

Power BI – Scalanie rozmyte – nowość w Power BI!
  • 1 159 views

Podczas pracy z narzędziem Excel większość z nas wykorzystuje funkcje o nazwie Wyszukaj.Pionowo – w aplikacji Power BI rolę tę spełnia tzw. Scalanie.

Udostępnij!

Obydwa narzędzia mają wiele zalet, ale również jedną zasadniczą wadę – brak rozwiązania, które ułatwi łączenie ze sobą różnych danych. Ten problem został rozwiązany dzięki scalaniu rozmytemu, które pozwala łączyć ze sobą dane niespójne. Poniżej przykład, który pokazuje jak połączyć ze sobą dwie tabele posiadające takie właśnie dane.  

Po zaimportowaniu danych w Power BI przechodzimy do edytora zapytań (Strona główna/Edytuj zapytania):

Następnie wybieramy opcję „Scal zapytania” (Strona głównaàScal zapytania),  zaznaczamy kolumny, po których chcemy łączyć ze sobą tabele oraz wybieramy opcję Użyj dopasowania rozmytego w celu wykonania scalenia. Możemy także skorzystać z dodatkowych opcji Scalania rozmytego:

  • Próg podobieństwa – określa jak szczegółowo dane mają zostać połączone. Próg podobieństwa określa się wartościami od 0 do 1  gdzie 0 pozwoli na połączenia wartości kompletnie ze sobą niespójnych, a 1 scala  wartości idealnie dopasowane do siebie. Wartość domyślna to 0,8.
  • Ignoruj wielkość liter – może być napisane Altkom lub ALTKOM – scalanie rozmyte potraktuje je dokładnie tak samo.
  • Dopasuj, łącząc części tekstu – dzięki tej funkcji Altkom Akademia oraz AltkomAkademia to dokładnie to samo. Funkcja pozwala na wyszukanie podobnych słów nie uwzględniając spacji.
  • Maksymalna liczba dopasowań – za pomocą tej funkcji możemy dopasować maksymalną ilość zgodnych wierszy, które zostaną zwrócone dla każdego pojedynczego wiersza. Jeśli na przykład chcesz znaleźć tylko jeden zgodny wiersz dla każdego pojedynczego wiersza, określ wartość 1. Wartość domyślna to 2147483647 dopasowań.
  • Tabela przekształcenia – kiedy żadna z powyższych opcji nie pozwoliła na połączenie ze sobą danych, użyj do tego dodatkowej tabeli przekształcenia. Tworzysz nową tabelę, w której opisujesz wartości do zmiany np. Gda to Gdańsk itd… Uwaga: Tabela musi zawierać kolumny o nazwie „From” i „To”.

Rozpakowujemy nową dodaną kolumnę:

Dlatego dodatkowo stworzymy nową tabelę, w której określimy poszczególne wartości  i ich poprawny wygląd. Wybieramy opcję Wprowadź dane (Strona główna/Wprowadź dane):

Przechodzimy teraz do ustawień kroku odpowiedzialnego za „Scalanie rozmyte” w zapytaniu o nazwie „Miasta_Sprzedaż”:

W opcji „Tabela przekształcenia” wybieramy naszą nową tabelą o nazwie „Tabela Transformacji”:

Efekt końcowy wygląda następująco: