Blog: Zarzadzanie projektami | Prince2

Planowanie w Zarządzaniu Projektami – Od jakości do korzyści

Planowanie w Zarządzaniu Projektami – Od jakości do korzyści
  • 394 views

Realizacja projektu skupia się na produktach, w tym na ich jakości.

Udostępnij!

Projekty dostarczają produkty, które jednak nie są celami ostatecznymi. Produkty to tylko narzędzia firmy czy organizacji umożliwiające osiągnięcie określonych korzyści. Mimo to realizacja projektu skupia się na produktach, w tym na ich jakości. Odpowiednie zaplanowanie i kontrolowanie ich jakości umożliwi użytkownikom zrealizowanie korzyści obiecywanych przez projekt.

Planowanie jakości w projekcie PRINCE2® rozpoczyna się już na etapie przygotowań przed projektem jako część definiowania produktu końcowego i polega na uchwyceniu oczekiwań jakościowych użytkownika oraz zdefiniowaniu kryteriów ostatecznej akceptacji. Także produkty składowe (czy pośrednie) identyfikowane w trakcie planowania projektu otrzymują swoje opisy, w których jakość zostanie udokumentowana szczegółowo i precyzyjnie jako lista mierzalnych cech.

Planowanie projektu, którego produkty najpierw zostały precyzyjnie zidentyfikowane i opisane, także uwzględniając cechy jakościowe, ma duże szanse zakończyć się pewnym i kompletnym planem, a w rezultacie – udanym wykonaniem.

Realizacja tak powstającego planu będzie ukierunkowana na jakość produktów, wystarczy tylko zadbać o udział w kontroli jakości najbardziej zainteresowanych i kompetentnych stron projektu, czyli dostawców i obiektywnych kontrolerów pod kierownictwem niezależnego lidera.

Nad tak jakościowo zorientowanym projektem czuwa jeszcze organizacja zainteresowana jakością samego projektu i zgodnością z jej polityką w tym zakresie. Ten nadzór jakości stworzy dodatkowy poziom bezpieczeństwa.

Metodyka PRINCE2® opisuje bardzo precyzyjnie proces planowania jakości zintegrowany z planowaniem produktów. Definiuje zawartość dokumentów opisujących produkty oraz rekomenduje Technikę Przeglądu Jakości jako organizacyjną formułę kontroli jakości. Włącza również organizację do nadzorowania projektu pod kątem jakości identyfikując funkcję Nadzoru Jakości.

Dzięki wyżej wymienionym elementom droga od oczekiwań jakościowych użytkownika poprzez jakość produktów do korzyści organizacji w projekcie PRINCE2® może stać się bardziej przewidywalna i kryć mniej niechcianych niespodzianek.