Blog: Kompetencje menedzerskie i rozwoj osobisty | Zarzadzanie zespolem91 | Rozwoj osobisty

Narzędzia do badania potrzeb rozwojowych w organizacji

Narzędzia do badania potrzeb rozwojowych w organizacji
  • 14 maja 2019
  • 781 views

Każdego roku HR Business Partnerzy stają przed wyzwaniem rzetelnego zbadania potrzeb rozwojowych w organizacji. W jaki sposób możemy się dowiedzieć które kompetencje są w niej pożądane i jakiego wsparcia oczekuje od nas biznes?

Udostępnij!

Podczas licznych spotkań HR Business Partnerzy pytają menedżerów o pojawiające się wyzwania, występujące problemy czy wyniki ocen rocznych. Niestety brak odpowiednich narzędzi do analizy kompetencji w zespole często sprawia, że kadra kierownicza ma kłopot w precyzyjnym formułowaniu różnorodnych potrzeb szkoleniowych swoich pracowników.

Tej patowej sytuacji, w której obie strony nie mogą się porozumieć i straty ponosi organizacja, da się jednak zaradzić. Rozwiązaniem są narzędzia badania potrzeb rozwojowych, które proponujemy. Narzędzia te pomagają menedżerom w przeprowadzaniu efektywnej analizy oraz w planowaniu kolejnych, skutkujących coraz lepszymi rezultatami, działań rozwojowych.

HR Fitter

HR-Fitter – to zestaw narzędzi wspomagający diagnozowanie i budowanie programów rozwojowych oraz wspierający kluczowe zadania HR, poprzez:

  • lepsze dostosowanie programu rozwojowego do potrzeb uczestników,
  • lepsze wykorzystanie budżetu przeznaczonego na szkolenia,
  • opracowanie szczegółowych wskazówek rozwojowych dla każdego z pracowników.

Główne obszary zastosowania HR-Fitter to Ocena Pracownicza/Performance Management, Planowanie Sukcesji/Ścieżki Karier, Zarządzanie Talentami, Management Development, Zarządzanie Ciągłością/Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym HR, Bilans Potencjału Pracowniczego oraz Rekrutacja.

Wyniki przeprowadzanych testów szybko zapewniają informację o poziomie wiedzy praktycznej pracowników i tym jak się wiąże z daną kompetencją, zdolnościami, czy wymiarami osobowości.

Po wykonaniu testów każda badana osoba i jej menedżer otrzymają obszerny raport z  interpretacją wyników, informacjami o mocnych i słabych stronach oraz obszarach, które wymagają rozwoju.
Materiał ten może posłużyć do zaplanowania kariery i dokładnych działań rozwojowych.

A co, jeśli test to za mało, by dostarczyć biznesowi wystarczających wskazówek?

Często zdarza się, że menedżerowie ograniczają swoje oczekiwania związane z działaniami rozwojowymi dla pracowników – kojarzą im się one głównie z ponoszonymi kosztami, nieobecnością pracowników udających się na długie szkolenia i z krótkotrwałymi rezultatami. Prowadzi to do rozczarowania i poczucia marnotrawienia czasu i zasobów. Efektywny, pożyteczny rozwój jest jednak możliwy, trzeba tylko umieć go odnaleźć. Z pomocą przychodzi tu jednodniowy warsztat diagnostyczny.

Warsztat diagnostyczny

Warsztat diagnostyczny pomaga wybrać najlepszą spośród wielu możliwości rozwoju pracowników. Oparty na dedykowanych zadaniach, pozwala asesorom i menedżerowi określić faktyczny poziom potrzeb rozwojowych grupy i optymalną formę rozwoju dla pracowników.

Aby go przeprowadzić wystarczy:

  • zapoznać się z arkuszem testów HR Fitter z nazwami kompetencji,
  • wybrać trzy kompetencje kluczowe dla rozwoju w najbliższym roku i określ wymagany poziom każdej z nich,
  • zdecydować, które kompetencje należy rozwinąć w pierwszej kolejności – jw przypadku trudności z wyborem jednej wartości dla całego zespołu, radzimy podzielić go na mniejsze podgrupy,
  • zorganizować 1 dzień warsztatu, którego celem będzie zmierzenie poziomu wybranych kompetencji dla wybranego zespołu.

W celu otrzymania oferty proszę o przejście do podstrony diagnoza HR Fitter i wypełnienie formularza bądź kontakt ze swoim opiekunem w Altkom Akademia.