Blog: Cloud computing | Ms azure | Systemy microsoft | Ms azure 2

Microsoft Azure w trzecim kwartale 2020 roku – nowości

Microsoft Azure w trzecim kwartale 2020 roku – nowości
 • 299 views

Tak jak pod koniec każdego kwartału, chciałbym podzielić się z Państwem najciekawszymi nowościami w publicznej chmurze Microsoft. Oto co wybrałem tym razem:

Udostępnij!

Ulepszenie Azure Backup:

 • Jeszcze lepsza obsługa oraz funkcjonalność kopii zapasowych maszyn wirtualnych platformy Azure. Wprowadza przywracanie niezarządzanych maszyn wirtualnych i dysków jako zarządzanych, zapewniając korzyści z dysków zarządzanych klientom, którzy obecnie tworzą kopie zapasowe dysków niezarządzanych.

 • Obsługa zastępowania istniejących dysków jako opcji dla maszyn wirtualnych z tożsamościami usług zarządzanych (MSI); zarówno tożsamościami przypisanymi przez użytkownika, jak i przez system.
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie zestawów skalowania maszyn wirtualnych w określonym trybie orkiestracji.

Azure Security Center:

 • Spis zasobów — zaawansowany nowy widok stanu zabezpieczeń zasobów.
 • Dodana obsługa domyślnych ustawień zabezpieczeń usługi Azure Active Directory (dla uwierzytelniania wieloskładnikowego).
 • Dodane zalecenie dotyczące jednostek usługi.
 • Ocena luk w zabezpieczeniach maszyn wirtualnych — skonsolidowane zalecenia i zasady.
 • Dodane nowe zasady zabezpieczeń usługi AKS do inicjatywy ASC_default — wyłącznie do użytku klientów korzystających z prywatnej wersji zapoznawczej.

Ulepszenia alertów metryk usługi Azure Monitor:

 • Zwiększenie do 5000 liczby reguł alertów metryk, które można zdefiniować w subskrypcji.
 • Edytowanie tagów.

Reguły alertów metryk obsługują teraz aktualizacje przy użyciu operacji PATCH protokołu HTTP. Umożliwia to aktualizowanie właściwości reguł alertów i zarządzanie ich tagami.

 • Definiowanie grupy akcji z innej subskrypcji.

Regułę alertu metryki monitorującą zasób w jednej subskrypcji, można teraz zdefiniować i skonfigurować do wyzwalania grupy akcji znajdującej się w innej subskrypcji.

 • Udostępnienie nowych typów zasobów dla alertów metryk – na przykład konta usługi Maps, konfiguracji aplikacji, czy tematów systemu usługi Event Grid.
 • Alerty dotyczące metryk sieci maszyn wirtualnych.

Obecnie obsługiwane są alerty dotyczące następujących metryk sieci maszyn wirtualnych: łącznej ilości danych przychodzących sieci, łącznej ilości danych wychodzących sieci, przepływów wychodzących oraz maksymalnej szybkości tworzenia przepływów przychodzących i wychodzących.

Ulepszenia optymalizacji kosztów w usłudze Azure Advisor

 • Nowe zalecenia dotyczące odpowiedniego rozmiaru niewykorzystywanych w pełni zasobów serwera bazy danych MariaDB, MySQL i PostgreSQL.
 • Nowe zaleczenia na temat wystąpień zarezerwowanych dla kilku typów zasobów — Cosmos DB, SQL PaaS, Blob Storage, opłata jednostkowa za usługę App Service, MariaDB, MySQL, PostgreSQL i Synapse Analytics.
 • Dane dotyczące wykorzystania procesora CPU, pamięci i sieci (P95 na podstawie danych z siedmiu dni) są teraz dostępne za pośrednictwem interfejsu API usługi Advisor oraz usługi Advisor w usłudze Azure Resource Graph.

Dysk platformy Azure w warstwie Ultra w większej liczbie regionów i stref dostępności

 • Dyski platformy Azure w warstwie Ultra oferują magazyn danych z wysoką przepływnością, dużą liczbą operacji we/wy na sekundę oraz stałym małym opóźnieniem dla maszyn wirtualnych platformy Azure. Są dostępne w takich regionach jak Australia Wschodnia, Azja Wschodnia, Brazylia Południowa i Kanada Środkowa. Ponadto, obsługa dysku platformy Azure w warstwie Ultra została rozszerzona do  trzech stref dostępności w regionach Wschodnie stany USA 2 i Japonia Wschodnia.

Azure Firewall Manager dostępny we wszystkich regionach chmury publicznej Azure

Menedżer zapory zapewnia następujące możliwości:

 • Scentralizowane zarządzanie wdrażaniem i konfiguracją usługi Azure Firewall.
 • Hierarchiczną architekturę do stosowania zasad bezpieczeństwa IT w regionalnych i lokalnych wdrożeniach zapór.
 • Integrację z usługą zabezpieczającą jako usługą innej firmy, zapewniającą zaawansowane zabezpieczenia.
 • Filtrowanie ruchu przy użyciu dwóch dostawców zabezpieczeń – Azure Firewall dla ruchu prywatnego oraz dostawcy partnera zabezpieczeń dla ruchu internetowego.
 • Zautomatyzowany routing w celu zabezpieczenia przepływu ruchu w zabezpieczonych wirtualnych koncentratorach.

To oczywiście tylko kilka wybranych nowości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odsyłam do dokumentacji usługi, którą można znaleźć pod linkiem:

https://azure.microsoft.com/en-us/updates/