Blog: Zarzadzanie projektami | Prince2

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2
  • 497 views

PRINCE2® najpopularniejszą metodyką zarządzania projektami na świecie, wykorzystywaną przez takie organizacje, jak NATO, DHL i ONZ.

Udostępnij!

PRINCE2® powstał w 1996 r. i stał się najpopularniejszą metodyką zarządzania projektami na świecie, wykorzystywaną przez takie organizacje, jak NATO, DHL i ONZ. Do tej pory zrealizowano na całym świecie ponad 629 000 egzaminów Foundation oraz około 344 000 egzaminów Practitioner. Na świecie istnieje ponad 235 akredytowanych firm szkoleniowych ATO (Accredited Training Organization), drugie tyle afiliowanych firm szkoleniowych, oraz powyżej 30 organizacji consultingowych ACO (Accredited Consulting Organization).

PRINCE2® przynosi korzyści osobom, które dopiero chcą zacząć karierę związaną z zarządzaniem projektami, kierownikom projektów, wyższemu zarządowi i całym organizacjom. Projekty są realizowane z większą skutecznością, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności organizacji.

Mocne strony PRINCE2®

  • Standard zarządzania projektami znany i stosowany na całym świecie.
  • Dzięki elastyczności można go zaadaptować do potrzeb projektu, niezależnie od jego rodzaju i rozmiaru.
  • Jego stosowanie zapewnia wysoką standaryzację i powtarzalność projektów o wspólnym podejściu, terminologii i dokumentacji.
  • Sposób na doskonalenie kompetencji na wszystkich poziomach organizacji.
  • W sposób racjonalny opiera się na najlepszych praktykach w zarządzaniu projektami.
  • Jasno precyzuje obowiązki w projekcie; ustanawia dobrą komunikację wewnątrz i na zewnątrz projektu.
  • Wprowadza „zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji” jako podstawową zasadę.
  • Która zapewnia na każdym poziomie zarządzania swobodę działania, a zaangażowanie wyższego poziomu, gdy tolerancje są zagrożone.
  • Jego stosowanie nie wymaga opłat autorskich; materiały PRINCE2® są szeroko dostępne, co ogranicza prace nad wypracowywaniem własnych standardów.

Pamiętać należy, iż PRINCE2® nie obejmuje wszystkich obszarów zarządzania projektami, w tym zarządzania ludźmi i zagadnień miękkich, oraz nie opisuje technik zarządzania projektami.

Podsumowując, jest to metodyka, a nie lekarstwo na każdy projekt. PRINCE2® nie zwalnia podejmujących decyzje w projekcie z myślenia, choć nie pozwala im też zapomnieć o najistotniejszych elementach projektu. Wszystkie te czynniki znacząco wspomagają osiągnięcie sukcesu przez organizację.