Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej
Blog:

Zarządzanie Projektami

38 artykułów / 19 autorów

Dlaczego potrzebujesz pomocy użytkownika w definiowaniu celów projektu?
 • Wyświetleń: 36 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Justyna Broniecka - 8 grudnia 2020

Dlaczego potrzebujesz pomocy użytkownika w definiowaniu celów projektu?

Co do zasady, projekt ma wprowadzić zmianę w rzeczywistości biznesowej. Najczęściej potrzeba takiej zmiany jest umotywowana uzasadnieniem biznesowym – firma inwestuje pieniądze w coś, co ma przynieść konkretne korzyści. Każdy projekt powinien brać pod uwagę interesy trzech podstawowych stron, czyli biznesu, użytkownika oraz dostawcy. Jeżeli biznes chce osiągnąć swoje cele, musi spowodować, aby użytkownicy zachowywali się w określony sposób. Żeby to osiągnąć, należy ich spytać, czego potrzebują, tak by przyjęte reakcje były zgodne z dążeniami biznesu. To właśnie dlatego zdefiniowanie potrzeb użytkowników oraz reagowanie na nie często stanowi podstawę sukcesu lub porażki danego projektu.

 • 36 views
 • |
Jak ustalić wspólną wizję projektu?
 • Wyświetleń: 75 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Justyna Broniecka - 9 września 2020

Jak ustalić wspólną wizję projektu?

Nie jest tajemnicą, że zdecydowana większość prowadzonych w Polsce projektów kończy się po upływie zaplanowanego czasu i przekracza ustalony budżet, a zamawiający często nie do końca są zadowoleni z osiągniętego rezultatu. Z mojego doświadczenia w pracy projektowej wynika, że w wielu wypadkach klienci nie poświęcają wystarczająco dużo czasu na dokładne wyjaśnienie dostawcy, co tak naprawdę chcieliby otrzymać oraz na przedstawienie własnej wizji projektu. Z kolei dostawca zazwyczaj nie próbuje skłonić zamawiającego do rzeczowej odpowiedzi na pytania i omówienia oczekiwanego zakresu.

 • 75 views
 • |
Struktura zespołu projektowego wg PRINCE2®
 • Wyświetleń: 173 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Justyna Broniecka - 18 sierpnia 2020

Struktura zespołu projektowego wg PRINCE2®

Wiele projektów realizuje się obecnie w strukturach macierzowych - członkowie zespołów dzielą swój czas pomiędzy pracę operacyjną oraz projektową, co stosunkowo często prowadzi do kłopotów z zarządzaniem współdzielonymi zasobami. Aby móc uporządkować ten istotny temat, należy zacząć od struktury zespołu, czyli jasnego podziału ról i obowiązków w projekcie. Dzisiaj opowiemy jak do tego zagadnienia podchodzi metodyka PRINCE2®.

 • 173 views
 • |
Zarządzanie ryzykiem według PRINCE2®
 • Wyświetleń: 181 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Justyna Broniecka - 6 sierpnia 2020

Zarządzanie ryzykiem według PRINCE2®

W dzisiejszych czasach ryzyko oznacza coś nieco innego niż kiedyś. Coraz częściej przybiera ono skalę globalną i wiąże się z niepewnością ekonomiczną o zasięgu globalnym. Ze względu na ten szczególny moment w rozwoju ludzkości, powinniśmy rozpatrywać ryzyko oraz zarządzanie ryzykiem w szerszych kontekstach niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni.

 • 181 views
 • |
Lean canvas, czyli jak sprawdzić zasadność biznesową
 • Wyświetleń: 121 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Justyna Broniecka - 17 lipca 2020

Lean canvas, czyli jak sprawdzić zasadność biznesową

Lean Canvas to opracowany przez szwajcarskiego specjalistę ds. zarządzania Alexandra Osterwaldera model biznesowy, popularny szczególnie w stawiających pierwsze kroki firmach. Umożliwia szybkie rozpoznanie rynku i potrzeb klientów oraz oszacowanie przychodów w stosunku do kosztów. W podejściu projektowym często używa się go do sprawdzania biznesowego uzasadnienia projektu.

 • 121 views
 • |
Jak komunikować się z zespołem?
 • Wyświetleń: 303 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Tomasz Chyrchel - 27 marca 2020

Jak komunikować się z zespołem?

W poprzednim artykule naszkicowałem ogólny zarys sytuacji związanej z pracą zdalną i tym jak można podołać nowemu wyzwaniu. W dzisiejszym tekście skupię się na kwestiach zdrowej i skutecznej komunikacji między przełożonym a zespołem. Zapraszam do lektury!

 • 303 views
 • |
Efektywność pracy zdalnej w nowych realiach biznesowych
 • Wyświetleń: 440 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Tomasz Chyrchel - 20 marca 2020

Efektywność pracy zdalnej w nowych realiach biznesowych

W ciągu ostatnich dwóch tygodni na naszych oczach zmieniają się realia codziennego życia. Styl pracy, kiedyś wymuszany realiami projektów lub specyfiką wąskiej grupy specjalistów, stał się dzisiaj mniej lub bardziej chcianą rzeczywistością wielu zespołów.

 • 440 views
 • |
Jak sprawdzić ryzyka występujące w otoczeniu projektu?
 • Wyświetleń: 84 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@ - 16 marca 2020

Jak sprawdzić ryzyka występujące w otoczeniu projektu?

Analiza ryzyka w polskich firmach bardzo często ogranicza się jedynie do zapisania go w rejestrze; niewielu kierowników projektów potrafi nim realnie zarządzać, większość także nie próbuje go definiować ani nie sięga po odpowiednie do tego narzędzia.Dzisiaj przedstawię jedno z narzędzi biznesowych pomagających w definiowaniu ryzyka związanego przede wszystkim ze światem zewnętrznym, czyli otoczeniem projektu. Mowa o modelu 5 sił Portera.

 • 84 views
 • |
Tablica Kanban w praktyce
 • Wyświetleń: 514 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Justyna Broniecka - 14 lutego 2020

Tablica Kanban w praktyce

Wielu menedżerów, szczególnie zarządzających ogromną liczbą małych zadań, narzeka na brak kontroli i  postępu nad pracą. Często zdarza mi się słyszeć zdania w rodzaju „Nie jestem w stanie kontrolować tylu zadań” czy „Ludzi nie da się upilnować w 100%”. Nie ma się co oszukiwać - jest w tym trochę prawdy. Nie od dzisiaj wiadomo, że ludzie to ten element organizacji, nad którym zapanować najtrudniej; menedżerowie muszą jednak próbować. Powiedzmy zatem kilka słów o pomocnym narzędziu do kontrolowania postępu zadań w zespole -  tablicy Kanbana.

 • 514 views
 • |
Jak ustalić odpowiedzialność oraz zakres uprawnień w projekcie, czyli jak sprawnie wykorzystać macierz RACI.
 • Wyświetleń: 394 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Justyna Broniecka - 31 stycznia 2020

Jak ustalić odpowiedzialność oraz zakres uprawnień w projekcie, czyli jak sprawnie wykorzystać macierz RACI.

Rozmawiając z wieloma kierownikami projektów oraz odwołując się do własnych doświadczeń,  mogę stwierdzić, że członkowie zespołów bardzo często narzekają na to, że nie do końca wiedzą, kto za co odpowiada, jakie decyzje mogą podejmować samodzielnie, a o jakie zgody powinni zapytać. Nie wiedzą też, jakie zmiany mogą wprowadzać bez wiedzy przedstawiciela klienta.

 • 394 views
 • |
Zarządzanie przez projekty
 • Wyświetleń: 733 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Witold Janicki - 2 sierpnia 2018

Zarządzanie przez projekty

Czy stwierdzenie, że poziom dojrzałości w zarządzaniu projektami jest wyższy niż w zarządzaniu poprzez projekty, jest prawdziwe, czy też jest to tylko moja obserwacja? Jak ewaluowała świadomość projektowa?

 • 733 views
 • |
Niech żyje różnorodność w zarządzaniu projektami
 • Wyświetleń: 479 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Artur_Kasza - 4 lipca 2018

Niech żyje różnorodność w zarządzaniu projektami

Zarządzanie projektami w ostatnich dziesięcioleciach mocno się wzbogaciło zarówno od strony filozofii jak i od strony metod, technik i narzędzi. Ogólnie mówiąc, uległo poważnemu odchudzeniu i przesunięciu w kierunku zwinności. Warto się jednak zastanowić co dokładnie oznacza to przesunięcie.

 • 479 views
 • |
Facylitacja jako narzędzie pracy Project Managera
 • Wyświetleń: 950 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Urszula Wawrzeniuk - 29 listopada 2017

Facylitacja jako narzędzie pracy Project Managera

Facylitacja jeszcze mało znana w Polsce, powoli zaczyna kiełkować w głowie każdego Kierownika Projektu. Każdy coś o niej słyszał, ale często bez większych konkretów. Podejścia opisane w PMBOK® Guide oraz w przewodniku Agile PM® wspominają o niej jako jednym z kluczowych narzędzi wspierających komunikację, jednak nie poświęcają zbyt wiele miejsca na dogłębne wyjaśnienie tematu.

 • 950 views
 • |
Kiedy wiedza tworzy mądrość organizacji
 • Wyświetleń: 398 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Szymon Urbanowicz - 5 lipca 2017

Kiedy wiedza tworzy mądrość organizacji

Organizacja biznesowa ma dwa problemy z wiedzą. Pierwszy jest taki, że sama nie ma żadnej wiedzy i musi korzystać z nośników, a tymi – poza repozytoriami – najczęściej są po prostu ludzie.

 • 398 views
 • |
Rzeczywistość wprowadzania zarządzania ryzykiem – przypadek Anny
 • Wyświetleń: 438 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@AdamChmielewski - 26 lutego 2017

Rzeczywistość wprowadzania zarządzania ryzykiem – przypadek Anny

Przedstawiając realia wdrażania zarządzania ryzykiem w projekcie i organizacji posłużę się obrazowym opisem przypadku Anny.

 • 438 views
 • |
Zwinny czy winny?
 • Wyświetleń: 599 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Magdalena Baran - 1 lutego 2017

Zwinny czy winny?

Etos profesji podpowiada, iż każdy Project Manager powinien znać odpowiedzi na pytania o sens życia projektu: skąd przyszedł? czym jest? dokąd zmierza?

 • 599 views
 • |
Transfer wiedzy w Biurze Projektów – jak skorzystać z otwartych drzwi, zamiast je wyważać
 • Wyświetleń: 277 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@ Karolina Jarocka - 12 grudnia 2016

Transfer wiedzy w Biurze Projektów – jak skorzystać z otwartych drzwi, zamiast je wyważać

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z projektów powinno być powszechne w organizacjach.

 • 277 views
 • |
Zalety prowadzenia projektów Agile – dają lepsze rezultaty, bo motywują ludzi do działania
 • Wyświetleń: 1 718 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@urszula_wawrzeniuk - 6 grudnia 2016

Zalety prowadzenia projektów Agile – dają lepsze rezultaty, bo motywują ludzi do działania

Zarządzanie projektami zgodnie z filozofią Agile przyspiesza proces dostarczenia rozwiązania.

 • 1 718 views
 • |
Realizacja strategii biznesowej poprzez zarządzanie projektami
 • Wyświetleń: 151 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Szymon Pawłowski - 21 listopada 2016

Realizacja strategii biznesowej poprzez zarządzanie projektami

Z Urbanem Aderklintem, trenerem Management Training & Development Center, rozmawia Szymon Pawłowski ze "Strefy PMI".

 • 151 views
 • |
Lessons Learned – skuteczny proces usprawniania organizacji
 • Wyświetleń: 2 556 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Paulina Denis - 3 listopada 2016

Lessons Learned – skuteczny proces usprawniania organizacji

Statystycznie niespełna 1/3 projektów kończy się sukcesem, ponad połowa boryka się z trudnościami, a pozostałe kończą się porażką.

 • 2 556 views
 • |

DOFINANSOWANIE KFS SPRAWDŹ