Blog:

PRINCE2®

11 artykułów / 4 autorów

Produkt końcowy w projekcie prowadzonym według PRINCE2®
 • Wyświetleń: 273 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Justyna Broniecka - 26 marca 2021

Produkt końcowy w projekcie prowadzonym według PRINCE2®

PRINCE2® to jedna z najbardziej rozpoznawalnych metodyk zarządzania projektami. Powstała w latach sześćdziesiątych XX wieku i przez wiele lat była wykorzystywana do organizacji projektów państwowych w Wielkiej Brytanii. Założenia PRINCE2® opierają się na idei tak zwanego produktu końcowego. Czym jest produkt końcowy, do czego służy i dlaczego ma takie znaczenie? Opowiem o tym w dalszej części tekstu.

 • 273 views
 • |
Przygotowanie planu projektu w siedmiu krokach na podstawie podejścia PRINCE2®
 • Wyświetleń: 92 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Justyna Broniecka - 24 marca 2021

Przygotowanie planu projektu w siedmiu krokach na podstawie podejścia PRINCE2®

Prawdopodobnie większość zajmujących się zarządzaniem projektami menedżerów zgodzi się z opinią, że podstawą udanego projektu jest plan. Dobrego planu nie da się stworzyć w kilka minut; jego rzetelne przygotowanie wymaga przejścia przez kilka czynności, których realizacja ma zwiększyć szanse na powodzenie projektu. Oto osiem kroków przygotowywania planu według podejścia PRINCE2®.

 • 92 views
 • |
Struktura zespołu projektowego wg PRINCE2®
 • Wyświetleń: 1 036 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Justyna Broniecka - 18 sierpnia 2020

Struktura zespołu projektowego wg PRINCE2®

Wiele projektów realizuje się obecnie w strukturach macierzowych - członkowie zespołów dzielą swój czas pomiędzy pracę operacyjną oraz projektową, co stosunkowo często prowadzi do kłopotów z zarządzaniem współdzielonymi zasobami. Aby móc uporządkować ten istotny temat, należy zacząć od struktury zespołu, czyli jasnego podziału ról i obowiązków w projekcie. Dzisiaj opowiemy jak do tego zagadnienia podchodzi metodyka PRINCE2®.

 • 1 036 views
 • |
Zarządzanie ryzykiem według PRINCE2®
 • Wyświetleń: 534 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Justyna Broniecka - 6 sierpnia 2020

Zarządzanie ryzykiem według PRINCE2®

W dzisiejszych czasach ryzyko oznacza coś nieco innego niż kiedyś. Coraz częściej przybiera ono skalę globalną i wiąże się z niepewnością ekonomiczną o zasięgu globalnym. Ze względu na ten szczególny moment w rozwoju ludzkości, powinniśmy rozpatrywać ryzyko oraz zarządzanie ryzykiem w szerszych kontekstach niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni.

 • 534 views
 • |
Rzeczywistość wprowadzania zarządzania ryzykiem – przypadek Anny
 • Wyświetleń: 672 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@AdamChmielewski - 26 lutego 2017

Rzeczywistość wprowadzania zarządzania ryzykiem – przypadek Anny

Przedstawiając realia wdrażania zarządzania ryzykiem w projekcie i organizacji posłużę się obrazowym opisem przypadku Anny.

 • 672 views
 • |
Zalety metodyki PRINCE2 w organizacji
 • Wyświetleń: 610 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Altkom Akademia - 19 sierpnia 2016

Zalety metodyki PRINCE2 w organizacji

Zoptymalizuj czas trwania projektu i koszty.

 • 610 views
 • |
Metodyka zarządzania projektami PRINCE2
 • Wyświetleń: 476 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@ Altkom Akademia - 22 sierpnia 2013

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2

PRINCE2® najpopularniejszą metodyką zarządzania projektami na świecie, wykorzystywaną przez takie organizacje, jak NATO, DHL i ONZ.

 • 476 views
 • |
Niepewność projektu a zarządzanie ryzykiem
 • Wyświetleń: 257 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Altkom Akademia - 8 lipca 2013

Niepewność projektu a zarządzanie ryzykiem

Podejmowanie ryzyka w projektach jest nieuniknione, ponieważ każde takie przedsięwzięcie prowadzi do zmiany w przyszłości.

 • 257 views
 • |
Recepta na planowanie projektu wg PRINCE2®
 • Wyświetleń: 216 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Altkom Akademia - 3 lipca 2013

Recepta na planowanie projektu wg PRINCE2®

W większości przypadków, gdy padają pytania o plan projektu, jako pierwszy nam na myśl plan przedstawiony za pomocą diagramu paskowego Gantta.

 • 216 views
 • |
Planowanie w Zarządzaniu Projektami – Od jakości do korzyści
 • Wyświetleń: 262 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Altkom Akademia - 6 marca 2013

Planowanie w Zarządzaniu Projektami – Od jakości do korzyści

Realizacja projektu skupia się na produktach, w tym na ich jakości.

 • 262 views
 • |
Zespół zarządzania projektem wg PRINCE2®
 • Wyświetleń: 436 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@ Altkom Akademia - 11 lutego 2013

Zespół zarządzania projektem wg PRINCE2®

Zarządzanie w projekcie wg PRINCE2® jest pracą zespołową – Project Manager i Komitet Sterujący oraz Kierownik Zespołu.

 • 436 views
 • |