Blog:

Modelowanie Procesów i Architektura Systemów

6 artykułów / 4 autorów

Architektura korporacyjna w dobie cyfrowej transformacji. Co, jak i gdzie?
 • Wyświetleń: 179 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Szymon Majewski - 8 kwietnia 2021

Architektura korporacyjna w dobie cyfrowej transformacji. Co, jak i gdzie?

Zglobalizowany i dynamicznie rozwijający się świat zmusza organizacje do zmian i odpowiedzi na nowe wyzwania, do których należy wpływ technologii na produkty, usługi, klientów oraz pracowników. Jak odpowiedzieć na wyzwanie, którym jest cyfrowa transformacja?

 • 179 views
 • |
Analiza biznesowa a szachy – część trzecia
 • Wyświetleń: 158 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Zdzisław Habasiński - 12 marca 2021

Analiza biznesowa a szachy – część trzecia

W poprzednim etapie opisaliśmy organizację, dla której działamy (może być to grupa kooperujących firm) oraz – co najważniejsze – zdiagnozowaliśmy problem, czyli potrzeby klienta. Jeśli znamy już zatem stan aktualny, należy podjąć decyzję o tym jaki ma być, pożądany przez naszego klienta, stan docelowy.

 • 158 views
 • |
Analiza biznesowa a szachy część druga
 • Wyświetleń: 485 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Zdzisław Habasiński - 5 stycznia 2021

Analiza biznesowa a szachy część druga

W tym odcinku zajmiemy się oczywiście pierwszym etapem, czyli opisaniem stanu aktualnego, który wchodzi w skład analizy biznesowej.

 • 485 views
 • |
Analiza biznesowa a szachy
 • Wyświetleń: 427 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Zdzisław Habasiński - 13 listopada 2020

Analiza biznesowa a szachy

Jedną z zalecanych technik pracy analityka jest wymyślanie metafor. Czasami proszę uczestników szkoleń, aby stworzyli jakąś przenośnię oddającą na przykład całą analizę biznesową. Odpowiedzi bywają różne - niektóre osoby porównują analizę do medycyny. Podobnie jak w lecznictwie, najpierw należy zdiagnozować pacjenta, następnie zaproponować odpowiednią kurację, a później kontrolować, czy przebiega ona zgodnie z oczekiwaniami. Kiedyś zapytałem słuchaczy, czy dostrzegają jakieś podobieństwa pomiędzy analizą a grą w szachy. Nikt ich nie znalazł, tymczasem istnieją przynajmniej dwa.

 • 427 views
 • |
Standard TOGAF® – The Open Group Architecture Framework
 • Wyświetleń: 646 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Altkom Akademia - 15 kwietnia 2019

Standard TOGAF® – The Open Group Architecture Framework

Architektura Korporacyjna (ang. Enterprise Architecture) to model funkcjonowania organizacji opisujący wszystkie jej aspekty, dzięki któremu możemy pokazać oraz zrozumieć powiązania między infrastrukturą techniczną, systemami IT a biznesem.

 • 646 views
 • |
Dobre praktyki tworzenia diagramów UML
 • Wyświetleń: 916 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@aga_grudzinska-kuna - 10 kwietnia 2017

Dobre praktyki tworzenia diagramów UML

Modelowanie z wykorzystaniem UML powinno przyczynić się do lepszego zrozumienia problemu lub dziedziny rozwiązania, a także wspierać komunikację w zespole projektowym. Diagram jako wizualizacja modelu jest głównym środkiem komunikacji w UML. Oto kilka wskazówek jak tworzyć diagramy, aby dobrze pełniły swoją rolę, czyli były łatwe do czytania i rozumienia.

 • 916 views
 • |