Blog:

Księgowość

10 artykułów / 4 autorów

Wskaźniki rentowności w analizie wskaźnikowej
 • Wyświetleń: 790 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Daniel_Napiórkowski - 20 listopada 2017

Wskaźniki rentowności w analizie wskaźnikowej

Wskaźniki rentowności wchodzą w skład analizy wskaźnikowej, będącej elementem analizy finansowej. To jedna z najczęściej stosowanych metod badań sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

 • 790 views
 • |
Skuteczne metody współczesnego zarządzania kosztami
 • Wyświetleń: 673 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Rafal.Irzynski - 4 maja 2017

Skuteczne metody współczesnego zarządzania kosztami

Ponoszenie kosztów i ich wykazywanie w rachunku zysków i strat towarzyszy wszystkim podmiotom gospodarczym.

 • 673 views
 • |
Leasing operacyjny i finansowy – główne różnice
 • Wyświetleń: 136 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Daniel_Napiórkowski - 8 lutego 2017

Leasing operacyjny i finansowy – główne różnice

Leasing stanowi jeden z najpopularniejszych obecnie instrumentów finansowych stosowanych przez przedsiębiorstwa w celu zakupu urządzeń i pojazdów firmowych. Jego nazwa pochodzi z angielskiego słowa lease oznaczającego najem lub dzierżawę.

 • 136 views
 • |
Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym
 • Wyświetleń: 1 229 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Rafal.Irzynski - 13 stycznia 2017

Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym

Na ocenę współczesnych przedsiębiorstw składa się wiele czynników, a obraz powstały przy użyciu tych ocenianych czynników ma dwie strony tzn., że można go widzieć z zewnątrz jak i zajrzeć do jego wnętrza przy użyciu audytu wewnętrznego.

 • 1 229 views
 • |
Istota i rola sprawozdania finansowego w globalnej gospodarce
 • Wyświetleń: 638 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Rafal.Irzynski - 9 grudnia 2016

Istota i rola sprawozdania finansowego w globalnej gospodarce

Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach musi się opierać na danych i analizie.

 • 638 views
 • |
Jednolity Plik Kontrolny – sprawdź czy dobrze wypełniłeś
 • Wyświetleń: 143 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Barbara_Dabrowska - 17 sierpnia 2016

Jednolity Plik Kontrolny – sprawdź czy dobrze wypełniłeś

Stworzenie i wysłanie JPK wiąże się z listą czynności i zmian, które należy przeprowadzić w przedsiębiorstwie.

 • 143 views
 • |
Miejsce spełnienia świadczenia
 • Wyświetleń: 134 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Altkom Akademia - 30 lipca 2013

Miejsce spełnienia świadczenia

Art. 454 Kodeksu cywilnego określa, co jest miejscem spełnienia świadczenia.

 • 134 views
 • |
Nowe reguły ustalania terminów zapłaty
 • Wyświetleń: 452 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Altkom Akademia - 30 lipca 2013

Nowe reguły ustalania terminów zapłaty

Ustawa z dnia z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ma zastosowanie, gdy stronami jest dwóch przedsiębiorców.

 • 452 views
 • |
Dostawy dla podmiotów publicznych
 • Wyświetleń: 93 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Altkom Akademia - 10 lipca 2013

Dostawy dla podmiotów publicznych

Dostawy dokonywane przez przedsiębiorstwa dla podmiotów publicznych stanowią przedmiot artykułu 8.

 • 93 views
 • |
Wymagalność świadczenia pieniężnego
 • Wyświetleń: 511 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Altkom Akademia - 10 lipca 2013

Wymagalność świadczenia pieniężnego

Dzień wymagalności świadczenia pieniężnego uważa się również dzień określony w wezwaniu dokonany w postaci elektronicznej.

 • 511 views
 • |