Blog:

Finanse i Rachunkowość

18 artykułów / 9 autorów

Czym jest i do czego służy Controlling?
 • Wyświetleń: 211 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Szymon Majewski - 6 kwietnia 2021

Czym jest i do czego służy Controlling?

Czym jest i do czego służy Controlling? Dlaczego warto go stosować i jakie korzyści dla organizacji się z tym wiążą?

 • 211 views
 • |
Humanista nie musi bać się liczb! Finanse dla niefinansistów
 • Wyświetleń: 305 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Szymon Majewski - 13 sierpnia 2020

Humanista nie musi bać się liczb! Finanse dla niefinansistów

Zwykle już na etapie szkoły podstawowej albo średniej ludzie dzielą się na dwie zasadnicze kategorie jeśli chodzi o szczególne zdolności, potencjał intelektualny i preferowane zajęcia – tak zwanych humanistów i umysły ścisłe. Pierwsi najlepiej odnajdują się w nieszablonowym i twórczym myśleniu, drudzy natomiast świetnie czują się wśród liczb, konkretnych danych i logicznie spójnych zagadnień. Te różne predyspozycje mają później przełożenie na losy zawodowe, a także podział pracy w ramach jednej organizacji. Każdy zajmuje się swoją działką i na co dzień nie musi przejmować się tym co słychać u odpowiedzialnego za inny obszar kolegi z drugiego działu. Co jednak kiedy w pewnych okolicznościach pojawiają się tematy wspólne dla obu grup? Obie strony muszą ze sobą współpracować, ale działania, które trzeba podjąć dla jednej z nich okazują się zbyt humanistyczne albo ścisłe i zwyczajnie zaczyna jej brakować kompetencji?

 • 305 views
 • |
Innowacyjne rozwiązania w systemie podatkowym planowane w okresie od lipca 2018r. do stycznia 2019r.
 • Wyświetleń: 464 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Barbara Dąbrowska - 20 sierpnia 2018

Innowacyjne rozwiązania w systemie podatkowym planowane w okresie od lipca 2018r. do stycznia 2019r.

Z dniem 01 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy prowadzący księgi za pośrednictwem systemów komputerowych, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej na żądanie organu podatkowego są zobligowani do przekazywania danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie ujednoliconego pliku elektronicznego.

 • 464 views
 • |
Wskaźniki rentowności w analizie wskaźnikowej
 • Wyświetleń: 1 036 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Daniel_Napiórkowski - 20 listopada 2017

Wskaźniki rentowności w analizie wskaźnikowej

Wskaźniki rentowności wchodzą w skład analizy wskaźnikowej, będącej elementem analizy finansowej. To jedna z najczęściej stosowanych metod badań sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

 • 1 036 views
 • |
MSSF 15 – Nowe, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
 • Wyświetleń: 1 012 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Zuzanna Drozd - 7 sierpnia 2017

MSSF 15 – Nowe, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej określane skrótowo MSSF lub IFRS (z ang. International Financial Reporting Standards) to opracowany przez niezależną Radę Międzynarodowych Standardów zbiór rozwiązań do zastosowania w rachunkowości wraz z ich interpretacjami.

 • 1 012 views
 • |
Manipulacje w sprawozdaniach finansowych
 • Wyświetleń: 870 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Zuzanna Drozd - 10 lipca 2017

Manipulacje w sprawozdaniach finansowych

Sprawozdanie finansowe stanowi główne źródło wiedzy na temat sytuacji finansowej i majątkowej organizacji. Zawarte w sprawozdaniach (bilansie i rachunku zysku i strat) liczby informują m.in. o wynikach przedsiębiorstwa za dany rok obrotowy, stanie środków finansowych czy wartości zysków i kosztów.

 • 870 views
 • |
Skuteczne metody współczesnego zarządzania kosztami
 • Wyświetleń: 856 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Rafal.Irzynski - 4 maja 2017

Skuteczne metody współczesnego zarządzania kosztami

Ponoszenie kosztów i ich wykazywanie w rachunku zysków i strat towarzyszy wszystkim podmiotom gospodarczym.

 • 856 views
 • |
Kredyty walutowe – Niedozwolone klauzule
 • Wyświetleń: 263 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Malwina_Jaróżek - 24 marca 2017

Kredyty walutowe – Niedozwolone klauzule

Zgodnie z polskim prawem cywilnym, postanowienia umowy kredytowej zawieranej z konsumentem, które nie zostały indywidualnie z nim uzgodnione nie są dla niego wiążące.

 • 263 views
 • |
Leasing operacyjny i finansowy – główne różnice
 • Wyświetleń: 329 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Daniel_Napiórkowski - 8 lutego 2017

Leasing operacyjny i finansowy – główne różnice

Leasing stanowi jeden z najpopularniejszych obecnie instrumentów finansowych stosowanych przez przedsiębiorstwa w celu zakupu urządzeń i pojazdów firmowych. Jego nazwa pochodzi z angielskiego słowa lease oznaczającego najem lub dzierżawę.

 • 329 views
 • |
Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym
 • Wyświetleń: 1 564 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Rafal.Irzynski - 13 stycznia 2017

Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym

Na ocenę współczesnych przedsiębiorstw składa się wiele czynników, a obraz powstały przy użyciu tych ocenianych czynników ma dwie strony tzn., że można go widzieć z zewnątrz jak i zajrzeć do jego wnętrza przy użyciu audytu wewnętrznego.

 • 1 564 views
 • |
Istota i rola sprawozdania finansowego w globalnej gospodarce
 • Wyświetleń: 1 009 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Rafal.Irzynski - 9 grudnia 2016

Istota i rola sprawozdania finansowego w globalnej gospodarce

Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach musi się opierać na danych i analizie.

 • 1 009 views
 • |
Zdarzenia jednorazowe w analizie rachunku zysków i strat
 • Wyświetleń: 1 073 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Rafal.Irzynski - 7 listopada 2016

Zdarzenia jednorazowe w analizie rachunku zysków i strat

Zdarzenia jednorazowe mają istotny wpływ na końcowy wynik finansowy i strukturę głównych pozycji bilansu.

 • 1 073 views
 • |
Wyzwania przed działami finansowymi w firmach: Dlaczego warto wdrażać Lean Financial?
 • Wyświetleń: 260 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Jarosław_Stankiewicz - 25 października 2016

Wyzwania przed działami finansowymi w firmach: Dlaczego warto wdrażać Lean Financial?

Działy finansowe przedsiębiorstw muszą sobie radzić z liczbą otrzymywanych informacji.

 • 260 views
 • |
Jednolity Plik Kontrolny – sprawdź czy dobrze wypełniłeś
 • Wyświetleń: 239 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Barbara_Dabrowska - 17 sierpnia 2016

Jednolity Plik Kontrolny – sprawdź czy dobrze wypełniłeś

Stworzenie i wysłanie JPK wiąże się z listą czynności i zmian, które należy przeprowadzić w przedsiębiorstwie.

 • 239 views
 • |
Miejsce spełnienia świadczenia
 • Wyświetleń: 242 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Altkom Akademia - 30 lipca 2013

Miejsce spełnienia świadczenia

Art. 454 Kodeksu cywilnego określa, co jest miejscem spełnienia świadczenia.

 • 242 views
 • |
Nowe reguły ustalania terminów zapłaty
 • Wyświetleń: 627 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Altkom Akademia - 30 lipca 2013

Nowe reguły ustalania terminów zapłaty

Ustawa z dnia z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ma zastosowanie, gdy stronami jest dwóch przedsiębiorców.

 • 627 views
 • |
Dostawy dla podmiotów publicznych
 • Wyświetleń: 185 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Altkom Akademia - 10 lipca 2013

Dostawy dla podmiotów publicznych

Dostawy dokonywane przez przedsiębiorstwa dla podmiotów publicznych stanowią przedmiot artykułu 8.

 • 185 views
 • |
Wymagalność świadczenia pieniężnego
 • Wyświetleń: 638 views
 • Komentarzy: 0
Pokaż więcej:

@Altkom Akademia - 10 lipca 2013

Wymagalność świadczenia pieniężnego

Dzień wymagalności świadczenia pieniężnego uważa się również dzień określony w wezwaniu dokonany w postaci elektronicznej.

 • 638 views
 • |