Blog: Zarzadzanie uslugami it | Itil

ITIL® – zarządzanie dostarczaniem usług IT

ITIL® – zarządzanie dostarczaniem usług IT
 • 946 views

ITIL to zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT (IT Service Management).

Udostępnij!

Biblioteka infrastruktury IT, w skrócie ITIL (Information Technology Infrastructure Library), to kompletny i spójny zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT (IT Service Management), stosowany na całym świecie w wielu wiodących na rynku przedsiębiorstwach i wspierany przez szerokie grono dostawców usług i rozwiązań IT. To uniwersalny, niezależny od wielkości firmy zbiór wskazówek i dobrych praktyk udostępnionych w postaci drukowanych publikacji dla osób chcących organizować lub udoskonalać swoje organizacje IT. Dodatkowo, ITIL służy jako wspólny słownik pojęć i platforma komunikacji wewnątrz organizacji IT oraz w relacjach IT – biznes, pomagając zainteresowanym stronom w pełni zrozumieć swoje intencje i cele.

Bibliotekę ITIL v.3, obowiązującą od 2007 roku, tworzy obecnie 5 książek:

 • Strategia usług (Service Strategy – SS)
 • Projektowanie usług (Service Design – SD)
 • Przekazanie usług (Service Transition – ST)
 • Eksploatacja usług (Service Operation – SO)
 • Ustawiczne doskonalenie usług (Continual Service Improvement – CSI)

ITIL opisuje, co należy brać pod uwagę, aby dobrze zarządzać IT stosując podejście usługowe i procesowe, przez co koncentruje się na zarządzaniu świadczonymi usługami, a nie infrastrukturą organizacji IT. Usługa w ITIL-u rozumiana jest jako sposób dostarczania klientowi wartości, których oczekuje. Tym samym klient nie bierze na siebie specyficznych kosztów ani ryzyk związanych ze świadczeniem tych usług – pozostają one po stronie IT i definiowane są językiem biznesu. Celem nie są więc technologie ani infrastruktura, lecz wypracowanie wartości dodanej.

Korzyści ze znajomości i stosowania ITIL:

 • Optymalizacja kosztów – zarządzanie IT jak biznesem
 • Komunikacja – wspólna koncepcja świata IT oraz struktury komunikacji
 • Relacje z klientem – skupienie uwagi na korzyściach dla biznesu (patrzenie na informatykę oczami biznesu) i jego zmieniających się potrzebach
 • Zarządzanie jakością – ciągłe doskonalenie organizacji
 • Warto skorzystać z gotowych wzorów, aby je zaadaptować do potrzeb i skupić na naszych unikalnych zagadnieniach
 • ITIL daje nam to wszystko „od ręki”

Najlepsze praktyki ITIL® pomagają klientom poprzez:

 • większy spokój, gwarantowany sprawdzonymi praktykami,
 • pewność, że można polegać na usługach IT – możliwość realizacji celów biznesowych,
 • wyraźnie zdefiniowane procesy i kontrakty – pomoc w rozwiązywaniu problemów,
 • wyjaśnienie źródeł kosztów oraz monitoring poziomów jakości usług.

Czym ITIL® nie jest:

Warto pamiętać, że ITIL nie stanowi gotowego rozwiązania i organizacja nie może wdrożyć go w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Nie opisuje też w jaki sposób osiągać cele – osoby stosujące dobre praktyki w oparciu o ITIL powinny same zaprojektować procesy lub wybrać technologie, które pozwolą wypracować oczekiwane wartości. ITIL nie jest więc metodyką zarządzania przedsięwzięciami (projektami) ani modelem rozwoju aplikacji – niemniej metodyki PRINCE2® lub PMBoK® mogą być wykorzystane np. w procesach związanych ze zmianą w ITIL-u.