Blog: Zarzadzanie uslugami it | Itil

ITIL®4 Metodyka dla działów IT w nowej odsłonie

ITIL®4 Metodyka dla działów IT w nowej odsłonie
  • 1 857 views

Zbiór dobrych praktyk ITIL® istnieje już od przeszło trzech dekad i w wielu działach informatycznych oraz organizacjach na całym świecie trudno dzisiaj wyobrazić sobie wydajne funkcjonowanie bez dostarczanych przez niego wskazówek, rad i zaleceń.

Udostępnij!

ITIL® wczoraj i dziś

Definiowanie celów, wprowadzanie usprawniających praktyk zarządczych i optymalizacyjnych oraz ciągłe doskonalenie swoich usług to nieocenione korzyści oferowane przez ITIL® wszystkim, którzy zdecydują się postępować zgodnie z jego wykładnią. Co więcej, metodyka ta nie stoi w miejscu tylko stale się rozwija w odpowiedzi na nowe wyzwania i okoliczności. Obecnym etapem tego rozwoju jest ITIL®4  – najnowsza, zaktualizowana wersja, która zachowuje wszystkie atuty poprzednich wnosząc przy tym do zarządzania usługami IT nową jakość. Co istotne, prezentowane tu koncepcje nie muszą się ograniczać do „podstawowej” dla tego podejścia branży czyli IT – da się je wykorzystywać także w innych usługach. ITIL®4 zasługuje zatem na szerokie zainteresowanie i przyjrzenie się proponowanym w nim możliwościom.

Nowe właściwości ITIL®4, których nie było wcześniej

Bezpośrednim poprzednikiem ITIL®4 jest ITIL® 2011 czyli nieco rozszerzony wariant ITIL®v3 z roku 2007. W porównaniu z tą doskonale wszystkim znaną edycją, „czwórka” wprowadza do ITIL® pewne nieobecne wcześniej zmiany. Nie znajdziemy już tutaj kojarzonego z „trójki” schematu, który opisywał cykl życia usługi i 25 procesów zarządzania tymi usługami. W zamian pojawia się system wartości usług – service value system. Ten nowy sposób ujęcia kluczowych dla ITIL® zagadnień i tematów wyróżnia kilka głównych komponentów, o których będzie jeszcze mowa za chwilę oraz – co dla wielu osób może mieć niebagatelne znaczenie – cechuje się podejściem dużo bardziej nastawionym na praktykę a mniej na czysto teoretyczne, akademickie rozważania.

Komponenty wchodzące w skład service value system to: wiodące pryncypia, zarządzanie i praktyki, łańcuch wartości usług oraz ciągłe doskonalenie. Wymienione pryncypia bezpośrednio odnoszą się do codziennej działalności działów IT, przykładowo zalecając czerpanie z tego co już się posiada czy też kompleksowe, holistyczne podchodzenie do zawodowych wyzwań. Komponent traktujący o zarządzaniu tj ładzie korporacyjnym pokazuje za to ciąg zależności i współoddziaływania między jego trzema kluczowymi czynnikami – oceną strategiczną, kontrolą oraz wyznaczaniem kierunku. Warto zwrócić również uwagę na praktyki, uznawane w ITIL®4 za kategorię istotniejszą od procesów – są one podzielone na trzy zasadnicze grupy, tj. dotyczące zagadnień związanych bezpośrednio z zarządzaniem praktyki menedżerskie, praktyki związane z samymi usługami oraz praktyki techniczne. Schemat ciągłego doskonalenia wyznacza za to następujące po sobie etapy planowania i pracy pozwalając na większe usystematyzowanie i uporządkowanie wykonywanych we właściwej kolejności działań.

Wymiary zarządzania usługami IT

Kolejną występującą w ITIL®4 innowacją jest podział na cztery wymiary zarządzania usługami IT. Wymiary te to ludzie i organizacje, informacje i technologie, partnerzy oraz strumienie wartości. Wpływają na nie różnego rodzaju czynniki zewnętrzne – polityczne, społeczne, ekonomiczne, technologiczne, prawne i środowiskowe.

Certyfikacja. Jak formalnie potwierdzić swoje kwalifikacje w zakresie ITIL4?

Oczywiście w ITIL®4, podobnie jak w dotychczasowych edycjach ITIL®, obowiązuje certyfikacja. Aby zdobyć certyfikat na poziomie Foundation, należy zdać składający się z 40 pytań i trwający 75 minut egzamin w języku angielskim. Do zdania potrzebne jest 65% prawidłowych odpowiedzi, w trakcie można też posiłkować się słownikiem. Istnieją także możliwości certyfikacji łączących starsze i nowsze wersje ITIL® – egzaminy z ITIL® 2011 zostaną utrzymane co najmniej do czerwca 2020 roku a prawdopodobnie dłużej.