Blog: Bazy danych | Db2 | Systemy ibm

IBM DB2 Express-C bezpłatna baza danych

IBM DB2 Express-C bezpłatna baza danych
  • 1 497 views

Express-C jest oficjalną darmową wersją DB2 – relacyjnego serwera danych rozwijanego przez firmę IBM.

Udostępnij!

Podobnie jak pełna, komercyjna wersja, Express-C pozwala tworzyć, wdrażać i dystrybuować aplikacje bazodanowe, a dodatkowo został zoptymalizowany z myślą o maszynach z procesorami 2-rdzeniowymi, 4 GB pamięci i funkcją samozarządzania. Umożliwia to zbudowanie i pracę na sporych rozmiarów bazach danych, które jednak nie będą mogły być obciążane zbyt dużą ilością równoległych procesów.

Pod względem pracy z SQL, narzędzi programistycznych, narzędzi do prowadzenia projektów bazodanowych czy rozwiązań administracyjnych, Express-C w pełni odpowiada produktowi komercyjnemu, również jego najwyższej wersji, która pracuje na komputerach typu Mainframe. Ponieważ oprogramowanie jest bezpłatne, stanowi optymalne rozwiązanie dla początkujących użytkowników oraz małych i średnich firm.

Do najważniejszych cech Express-C należy zaliczyć to, iż:

  • Obsługuje transakcyjność, w tym transakcje na zasobach rozproszonych (two-phase COMMIT).
  • Współpracuje ze zintegrowanym środowiskami narzędziowymi – w tym bezpłatnym programem IBM Data Studio – ułatwiającym zarządzanie serwerem i tworzenie aplikacji.
  • Udostępnia rozwiązanie Graph Store służące do przechowywania trójek grafów w sposób efektywny, ekonomiczny i sprzyjający wysokiej wydajności.
  • Zawiera mechanizmy zwiększające kompatybilność kodu SQL i ułatwiające uruchamianie na serwerze DB2 aplikacji napisanych dla innych często używanych serwerów baz danych.
  • Współpracuje z komponentem IBM Mobile Database, zapewniając wysoce wydajną synchronizację danych z urządzeniami przenośnymi.

Do DB2 Express-C można doinstalować Data Studio, bezpłatny interfejs graficzny służący do administrowania bazami danych. Oferuje on takie możliwości, jak projektowanie diagramu związków encji (ERD), tworzenie procedur składowanych, triggerów, pisanie aplikacji (które przy pomocy sterowników JDBC/ODBC i CLI dostają się do bazy danych), można też korzystać z narzędzi do administrowania, strojenia i monitorowania stanu bazy danych.

Tutorial bezpłatne bazy danych IBM DB2 Express-C: