Efektywny zespół
  • 478 views

W obliczu problemów w zespołach handlowych, związanych np. z nie realizowaniem celów lub brakiem współpracy pomiędzy członkami zespołów, firmy bardzo często decydują się na ich rozwiązanie poprzez odpowiednie szkolenia czy warsztaty.

Udostępnij!

Jednak zazwyczaj efekty takich warsztatów są krótkotrwałe. W niedługim czasie po ich zakończeniu prawie wszystko wraca do poprzedniego stanu.

Jaki może być powód takiej sytuacji?

Zespół powinien działać jak jeden organizm. Jeżeli któryś narząd nie działa prawidłowo to skutki tego ponosi cały organizm. Powstrzymanie biegunki (np. na prędce zorganizowany warsztat handlowy czy z asertywności), nie wyleczy choroby. Daje jedynie ulgę na jakiś czas. Podobnie jest z zespołem. Warto najpierw przyjrzeć się zespołowi i sprawdzić, czy problem tkwi w nim samym, a słabe wyniki są objawem toczącej się choroby.

Co więc zrobić?

Warto przyjrzeć się czy w ogóle dana grupa tworzy zespół. Taką wstępną diagnozę można przeprowadzić samodzielnie, sprawdzając między innymi, czy:

  • zespół ma wspólne cele  –  jasno zakomunikowane i na bieżąco monitorowane (przy czym cele lidera nie muszą być traktowane przez zespół jako wspólne cele, choć logika na to wskazuje; target zespołu też nie musi być postrzegany jako wspólny cel)
  • członkowie zespołu czekają z niecierpliwością na zakończenie spotkań wewnętrznych , a nawet dopytują, kiedy się skończy i czy można szybciej
  • w zespole są „gwiazdy”, które wykorzystują swoją pozycję do realizowania wyłącznie własnych celów i często nie liczą się z wynikami pozostałych członków lub całego zespołu
  • spotkania kończą się rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia, które następnie nie są wdrażane w praktyce
  • dyskusje, opinie wygłaszane na forum, podczas spotkania, są konstruowane tak, żeby się komuś przypodobać
  • pracownicy dyskutują ze sobą głównie po to, żeby przekonać innych do realizacji pomysłu, który będzie wspierał  głównie ich własne interesy
  • istnieją konflikty interpersonalne między członkami zespołu lub członkami i liderem, które nie są na bieżąco rozwiązywane

Twierdząca odpowiedź choćby na jedno z powyższych pytań, może sugerować, że problem leży w zespole. Wówczas rekomenduję przeprowadzenie pogłębionej diagnozy, a w jej następstwie stworzenie i wdrożenie planu rozwoju zespołu. Dzięki temu będzie można uniknąć wydawania pieniędzy na kolejne szkolenia, które nie przyniosą spodziewanych efektów.