Blog: Zarzadzanie projektami | Zarzadzanie uslugami it

Dział rozwoju aplikacji w banku: ścieżka szkoleniowa dla Analityków Biznesowych i Systemowych

Dział rozwoju aplikacji w banku: ścieżka szkoleniowa dla Analityków Biznesowych i Systemowych
  • 268 views

Systemy informatyczne stworzone z myślą o nowoczesnych bankach usprawniają ich pracę i umożliwiają stosowanie innowacyjnych rozwiązań.

Udostępnij!

Z drugiej strony, ich dostępność oznacza, że największe korzyści przynosi nie samo ich wdrożenie, a dopiero adaptacja do indywidualnych potrzeb banku i optymalne zastosowanie – do tego wymagana jest jednak odpowiednio wyszkolona kadra.

Opracowanie nowego procesu i standardów wymaga wdrożenia i przeszkolenia całego zespołu, a to rodzi konieczność przygotowania i realizacji tego zadania. Taki projekt szkoleniowy powinien posiadać poniższe cele:

Cel 1: Wypracowanie jednolitego procesu analizy

Miara realizacji celu: Czytelna i zrozumiała krzyżowo dokumentacja wymagań biznesowych i funkcjonalnych jest tworzona przez różne zespoły wykorzystujące identyczne techniki i szablony. W procesie przekazywania dokumentacji pomiędzy zespołami występuje jedynie konieczność przekazania treści merytorycznej.

Cel 2: Wyrównanie poziomu wiedzy

Miara realizacji: Przejęcie czasowe albo stałe obowiązków nie wymaga wdrożenia nowego pracownika w wykorzystywane techniki, metodyki i notacje. Czas przekazywania obowiązków powinien średnio skrócić się o 50%.

Cel 3: Wypracowanie i wdrożenie technik pracy grupowej i zarządzania wersją

Miara realizacji: Praca współbieżna przy budowaniu modeli rozwiązań zmniejsza ryzyko realizacji projektu oraz skraca czas wymagany do zakończenia konkretnego etapu prac.

Cel 4: Wdrożenie modelu tworzenia dokumentacji i zarządzania zmianami w projektach informatycznych. Zarządzanie architekturą korporacji.

Miara realizacji: Archiwum dokumentacji systemów informatycznych per system ułatwia realizację kolejnych zmian koniecznych przy realizacji nowego projektu oraz skraca czas potrzebny na wdrożenie nowego pracownika do pracy w zespole.

Cel 5: Eliminacja ryzyka kosztowego i czasowego w realizowanych projektach.

Miara realizacji: Choroba, zdarzenia losowe, odejście pracownika – są to czynniki, na które kierownik projektu nie ma wpływu, albo wpływ ten jest nikły. Budowanie zespołu o podobnych albo wręcz identycznych kompetencjach daje możliwość eliminacji wymienionych ryzyk w projekcie.

Cel 6: Precyzyjne rozliczanie podwykonawców.

Miara realizacji: Informacja o tym, jak często dochodzi do konfliktów związanych z interpretacją na swoją korzyść nieprecyzyjnych zapisów umowy na wykonanie zadań w projekcie. Zadań tych nie opisują akty prawne, ale dokumentacja tworzona przez analityków.